Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

CATALOGUS VAN PUBLICATIES & DATABASE VAN DOCUMENTEN

Schrijf u in en wij mailen u bij nieuwe publicaties

Met deze database kunt u documenten vinden die betrekking hebben op het beleid van de Europese Unie inzake werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Naast EU-beleidsnota's vindt u hier ook studieverslagen, toespraken en beschrijvingen van door de EU gefinancierde projecten.

CATALOGUS VAN PUBLICATIES & DATABASE VAN DOCUMENTEN

Geavanceerd zoeken

Uitgelicht

  • 16/12/2016

    Het Europees Sociaal Fonds — Investeren in mensen

    Deze brochure beschrijft hoe het Europees Sociaal Fonds (ESF) personen ondersteunt die anders misschien niet de kans zouden krijgen om een opleiding te volgen, kwalificaties te verwerven en een goede baan te vinden. Door zijn grootte en bereik heeft het fonds een aanzienlijke invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. In sommige landen komt ongeveer 90 % van de uitgaven voor het arbeidsmarktbeleid uit het ESF. Het fonds is het belangrijkste instrument waarover de EU beschikt om haar doelstellingen te bereiken inzake het bevorderen van de werkgelegenheid, het verminderen van armoede en het verbeteren van de onderwijsresultaten in de hele Unie.

    In deze publicatie wordt uitgelegd hoe het ESF werkt en worden de voorlopige resultaten voor de financieringsperiode 2007-2013 voorgesteld, samen met een paar concrete voorbeelden van hoe het ESF jaarlijks miljoenen mensen helpt.

Catalogus van publicaties

Nieuws, officiële publicaties en studies over thema's die relevant zijn voor het beleid van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Database van documenten

In deze database staan EU-beleidsdocumenten en -verslagen over het beleid van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Daarnaast vindt u er toespraken en beschrijvingen van door de EU gefinancierde projecten.

Recente documenten

Social Agenda

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

EU Bookshop is een online boekhandel, -bibliotheek en -archief voor publicaties die soms teruggaan tot 1952. Ook de publicaties van DG EMPL vindt u op EU Bookshop, net als de meeste andere uitgaven van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU, en de agentschappen en andere organen van de EU.

Wetgeving


Op deze website vindt u informatie over de EU-wetgeving op de volgende gebieden:

Arbeidsrecht Gezondheid en veiligheid op het werk Werken in een ander EU-land Uw recht op sociale zekerheid

Eur-Lex

De volledige teksten van de EU-wetgeving (verordeningen, richtlijnen, besluiten, enz.) en andere officiële documenten (zoals mededelingen) vindt u op Eur-Lex .