Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Initiatief

Het initiatief omvat een aantal maatregelen tegen jeugdwerkloosheid voor de periode 2012-2013. en maakt deel uit van het initiatief voor opleiding en werkgelegenheid Jeugd in beweging.

Doelstellingen

Werkloze jongeren helpen en in het bijzonder:

 • schoolverlaters zonder diploma hoger secundair onderwijs naar school laten terugkeren of een beroepsopleiding laten volgen voor veelgevraagde vaardigheden
 • gediplomeerden een eerste werkervaring bezorgen

Methoden

De werkgelegenheid voor jongeren bevorderen door:

 • meer gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds
 • innovatieve benaderingen
 • het jongeren makkelijker maken om banen te vinden in andere EU-landen
 • sterkere partnerschappen tussen politieke autoriteiten, bedrijfsleven en vakbonden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau
 • beleidsaanbevelingen en bijstand van de Europese Commissie

De Commissie gaat de nationale hervormingsprogramma's van de EU-landen in 2012 evalueren in het kader van het "Europees semester" voor betere coördinatie van het economisch en budgettair beleid.

Vijftien landen hebben een bovengemiddelde jeugdwerkloosheid (het EU-gemiddelde bedroeg 22,3% in november 2011). De Commissie heeft hun bij de uitvoering van het initiatief "Kansen voor jongeren" bijgestaan via bilaterale bijeenkomsten in Brussel en door teams ter plaatse te sturen.

Voornaamste maatregelen

Europees Sociaal Fonds (ESF):

 • betere benutting van het ESF door nationale regeringen die voor de periode 2007-2013 kunnen putten uit 30 miljard euro die nog niet aan projecten zijn toegekend
 • voor 1,3 miljoen aan technische bijstand van het ESF voor stageregelingen. De EU-landen is verzocht bij te dragen om de middelen met 10%. te verghogen Het doel: 370 000 nieuwe stageplaatsen tegen eind 2013.
 • 3 miljoen euro technische bijstand van het ESF voor jonge starters en sociale ondernemers

Andere acties op EU-niveau:

  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+