Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Beleid en activiteiten

De EU is samen met de lidstaten verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. De Europese Commissie:

  • coördineert en ziet toe op het nationaal beleid terzake,
  • bevordert de uitwisseling van goede praktijken op gebieden zoals werkgelegenheid, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en pensioenen,
  • stelt wetgeving vast en ziet toe op de handhaving daarvan op terreinen zoals rechten op het werk en coördinatie van de sociale zekerheid.