Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Skambju Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (SEISS)

SEISS hi sistema tal-IT li tgħin lill-entitatajiet tas-sigurtà soċjali fl-UE jiskambjaw l-informazzjoni iktar malajr u b'mod iktar sigur – kif inhu meħtieġ bir-regolamenti tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Bħalissa m'hemmx sistema komuni fl-UE u ħafna mill-iskambji għadhom isiru bil-karti.

Kif se taħdem?

Il-komunikazzjoni kollha bejn l-entitajiet nazzjonali dwar dokumenti tas-sigurtà soċjali bejn pajjiżi differenti se ssir permezz ta' dokumenti elettroniċi strutturati.

Dawn id-dokumenti jgħaddu minn SEISS (ospitata ċentralment mill-Kummissjoni Ewropea) lid-destinazzjoni t-tajba f'pajjiż ieħor tal-UE.

L-istaff tal-entitajiet tas-sigurtà soċjali jkunu jistgħu jsibu d-destinazzjoni t-tajba f'pajjiż ieħor tal-UE billi jużaw id-direttorju tal-entitajiet nazzjonali.

X'inhuma l-benefiċċji?

Għall-pubbliku:

  • ġestjoni iktar rapida tal-ilmenti
  • kalkolu u ħlas iktar rapidu tal-benefiċċji

Għall-amministrazzjonijiet:

  • flussi standardizzati ta' informazzjoni
  • komunikazzjoni multilingwi aħjar permezz tad-dokumenti komuni strutturati
  • verifika u ġbir ottimizzat tad-dejta