Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Aħbarijiet

Aġenda Soċjali - L-impjiegi fost iż-żgħażagħ

12/02/2014 Aġenda Soċjali - L-impjiegi fost iż-żgħażagħ

L-aktar ħarġa reċenti ta' Aġenda Soċjali tenfasizza l-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-politika tal-impjiegi, dik soċjali u tal-inklużjoni sabiex tippromwovi l-impjiegi fost iż-żgħażagħ: kombinazzjoni ta' miżuri urġenti, immirati ħafna sabiex jappoġġaw liż-żgħażagħ direttament u ta' riformi strutturali fuq perjodu fit-tul.

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li l-Kapijiet tal-Istati u l-gvernijiet qablu li jxerrdu madwar l-UE, tiġbor fi ħdanha dan l-approċċ il-ġdid. Din il-ħarġa tispjega:

  • dak kollu li tfisser il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE;
  • kif il-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020 jipprovdi qafas għall-ġestjoni kemm tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ kif ukoll għall-Inizjattiva tal-Impjiegi taż-Żgħażagħ;
  • kif ir-riforma tan-netwerk Ewropew tal-aġenziji u organizzazzjonijiet tal-impjiegi (EURES) sejra tgħin liż-żgħażagħ u lill-impjegaturi jestendu x-xewqa tagħhom għal impjiegi jew għal impjegati bil-ħiliet ix-xierqa mal-UE kollha.

Statistika li hemm f'Aġenda Soċjali 36

  • Il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) jeħtieġ li l-Istati Membri jallokaw għallinqas 23.1% tas-sehem tal-fondi ta' Koeżjoni tal-UE għall-Fond Soċjali Ewropew.
  • Mill-2014 sal-2020, sejrin jiġu investiti aktar minn €80 biljun fuq l-aġġornament tal-ħiliet tal-popolazzjoni tal-Ewropa u fuq iż-żieda tal-impjiegi taħt il-Fond Soċjali Ewropew, liema ammont għandu jiżdied bil-finanzjament nazzjonali.
  • Ir-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ huwa aktar mid-doppju tar-rata għall-adulti (23.6% meta mqabbel ma' 9.5%, f'Novembru 2013).
  • 7.5 miljun ruħ fil-grupp ta' età ta' bejn il-15 u l-24 sena la għandhom impjieg u lanqas qegħdin jieħdu edukazzjoni jew taħriġ (NEETs). Fl-2012, 13.1% taż-żgħażagħ kienu NEETs (ċifra provviżorja), 2.2 punti perċentwali aktar milli erba' snin qabel, u dan jirrappreżenta żieda ta' aktar minn 20%.
  • Il-qgħad fost iż-żgħażagħ għal żmien twil qiegħed jiżdied: Fl-2012, aktar minn 32% tan-nies qiegħda li dak iż-żmien kellhom inqas minn 25 sena kienu ilhom bla xogħol għal aktar minn 12-il xahar.
  • Mill-2010, hemm ko-eżistenza ta' qgħad kbir u diffikultajiet dejjem ikbar biex jimtlew il-postijiet tax-xogħol battala.
  • Matul l-ewwel tliet xhur tal-2013, proġetti ffinanzjati minn L-Ewwel Xogħol EURES Tiegħek imlew 416-il post tax-xogħol battal, appoġġaw 262 intervista ta' xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE, ipprovdew 384 benefiċċju għal rilokazzjoni sabiex persuni żgħażagħ li qegħdin ifittxu xogħol jiġu megħjunin isibu posthom f'pajjiż ieħor, appoġġaw 442 taħriġ preparatorju kif ukoll 95 SMEs għal taħriġ ta' integrazzjoni.

…aktar aħbarijiet