Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Sistemi tal-protezzjoni soċjali - MISSOC

X'inhi MISSOC?

Is-Sistema ta’ Informazzjoni Reċiproka dwar il-Protezzjoni Soċjali (MISSOC) tal-UE tipprovdi informazzjoni dettaljata, kumparabbli u aġġornata regolarment dwar is-sistemi nazzjonali tal-protezzjoni soċjali bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.

MISSOC tippubblika t-Tabelli kumparattivi dwar il-protezzjoni soċjali li jkopru:

  • 32 pajjiż: 28 Stat Membru tal-EU u l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera;
  • 12-il qasam ewlieni tal-protezzjoni soċjali: finanzjament, kura tas-saħħa, mard, maternità, invalidità, xjuħija, superstiti, korrimenti fuq il-post tax-xogħol u mard relatat max-xogħol, familja, qgħad, riżorsi minimi garantiti u kura fuq perjodu twil ta' żmien;
  • iktar minn 300 kategorija dettaljata.

Barra minn dan, id-daħliet intersettorjali fit-tabelli kumparattivi jipprovdu approċċ transnazzjonali għall-kunċetti u l-prinċipji ewlenin ta' kull fergħa tal-protezzjoni soċjali. Mill-2011, MISSOC se tkun responsabbli wkoll għall-aġġornament ta' serje ta' gwidi dwar is-sistemi tas-sigurtà soċjali, idisinnjati b'mod iktar speċifiku biex jinfurmaw liċ-ċittadini li jiċċaqalqu fl-Ewropa.

MISSOC tipproduċi wkoll l-Analiżi MISSOC, bullettin annwali ta' informazzjoni u pubblikazzjonijiet speċjalizzati oħra. Materjal arkivjat dwar l-attivitajiet ta' MISSOC hu disponibbli permezz tas-Segretarjat ta' MISSOC.

Min juża MISSOC?

MISSOC tintuża minn:

  • Fassala tal-politika u uffiċjali mill-pajjiżi tal-UE
  • Riċerkaturi u studenti
  • Persuni li jmorru jgħixu jew jaħdmu f'pajjiż Ewropew ieħor

Kif tiġi aġġornata l-informazzjoni?

MISSOC hi koordinata mill-Kummissjoni Ewropea, bl-għajnuna ta' segretarjat maħtur. Kull pajjiż interessat jagħżel korrispondent wieħed jew tnejn mill-ministeri nazzjonali jew l-istituzzjonijiet responsabbli għas-sigurtà soċjali. Il-korrispondenti jaġġornaw perjodikament it-tabelli kumparattivi u l-gwidi dwar is-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali.