Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Persuni li m'humhiex ċittadini ta' l-UE

Il-libertà li wieħed imur f’pajjiż ieħor tal-UE biex jaħdem mingħajr permess tax-xogħol hu dritt għaċ-ċittadini tal-UE.

Ċittadini ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE jista’ jkollhom id-dritt li jaħdmu f’pajjiż tal-UE jew jiġu ttrattati l-istess bħaċ-ċittadini tal-UE fejn jidħlu kundizzjonijiet ta' xogħol. Dawn id-drittijiet jiddependu mill-istatus tagħhom bħala membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE u min-nazzjonalità tagħhom.

l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Għalkemm dawn il-pajjiżi mhumiex membri tal-UE, iċ-ċittadini tagħhom jistgħu jaħdmu fl-UE bl-istess mod bħaċ-ċittadini tal-UE, peress li jagħmlu parti miż-żona Ekonomika Ewropea.

Il-ħaddiema mill-Kroazja jistgħu jaffaċċjaw restrizzjonijiet temporanji biex jaħdmu fil-Liechtenstein.

Il-Liechtenstein jimponi kwoti li jillimitaw l-għadd ta' persuni li jistgħu jaħdmu u jgħixu fih. Din is-sistema ta' kwota tapplika għaċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-UE, in-Norveġja u l-Iżlanda.

L-Isvizzera

Skont il-ftehim bejn l-UE u l-Isvizzera dwar il-moviment ħieles tal-persuni, iċ-ċittadini Svizzeri jistgħu bil-libertà kollha jgħixu u jaħdmu fl-UE.

Il-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-UE ma għandhomx bżonn ta' permess tax-xogħol fl-Isvizzera. Ir-restrizzjonijiet japplikaw biss għaċ-ċittadini Kroati – li għandhom bżonn permess tax-xogħol. Skopri aktar dwar ix-xogħol fl-Isvizzera bħala ċittadin tal-UE.

It-Turkija

Id-dritt taċ-ċittadini Torok li jmorru jaħdmu f’pajjiż tal-UE jiddependi internament fuq il-liġi ta’ dak il-pajjiż.

Il-ħaddiema Torok mħaddma legalment f'pajjiż tal-UE u reġistrati fih kif suppost bħala parti mill-forza tax-xogħol għandhom dawn id-drittijiet:

 • wara sena ta’ impjieg legali jkunu intitolati għal tiġdid tal-permess tax-xogħol mal-istess kumpanija jekk ikun hemm xogħol disponibbli
 • wara tliet snin f'impjieg legali jistgħu jibdlu l-kumpanija li jaħdmu magħha u japplikaw għal impjieg ieħor fl-istess kariga
 • waraerba’ snin ta’ impjieg legali jgawdu aċċess ħieles għal kwalunkwe impjieg imħallas f’dak il-pajjiż tal-UE.

Ċittadini Torok li jkunu qed jaħdmu legalment f’pajjiż tal-UE huma intitolati wkoll għall-istess kundizzjonijiet ta’ xogħol bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Pajjiżi oħra li għandhom ftehim mal-UE

Iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi, li qed jaħdmu legalment fl-Unjoni Ewropea, huma intitolati għall-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħaċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti:

Pajjiżi mingħajr ftehim

Għal ċittadini ta' pajjiżi oħra - li ma għandhomx ftehim mal-UE – id-dritt tax-xogħol f'pajjiż tal-UE jiddependi prinċipalment mil-liġijiet ta' dak il-pajjiż, sakemm huma mhumiex membri ta' familja b'ċittadinanza tal-UE.

Madankollu, ir-regoli tal-UE jkopru l-oqsma li ġejjin għall-ħaddiema mill-pajjiżi kollha li mhumiex tal-UE:

 • ċittadini li mhumiex tal-UE li jkunu residenti għat-tul fl-UE
 • id-dritt għal riunifikazzjoni mal-familja
 • dħul ta’ ricerkaturi li mhumiex mill-UE
 • dħul għal studenti, studenti fuq skambju, taħrig mhux imħallas jew servizz volontarju
 • id-drittijiet ta’ ħaddiema b'livell għoli ħafna fis-snajja' minn barra l-UE (l-iskema kard blu tal-UE).
 • proċeduri ta’ dħul simplifikati u drittijiet għall-ħaddiema migranti kollha li mhumiex mill-UE
 • kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza għall-ħaddiema tal-istaġun minn pajjiżi li mhumiex fl-UE
 • kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini minn pajjiżi li mhumiex fl-UE fil-qafas ta' trasferiment intrakorporattiv.