Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Politiki u attivitajiet

Ir-responsabbiltà tal-politika fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni hija maqsuma bejn l-UE u l-pajjiżi membri tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea:

  • tikkoordina u timmonitorja l-politiki nazzjonali,
  • tippromvowi il-qsim tal-aħjar prattiċi f'oqsma bħall-impjiegi, il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-pensjonijiet,
  • tagħmel liġijiet u timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom f'oqsma bħad-drittijiet għax-xogħol u l-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali.