Navigācijas ceļš

Koalīcija

Eiropas gada 2012 koalīcijā pašlaik ir vairāk nekā 50 Eiropas organizāciju, kas Eiropas gadā aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei saskata iespēju cīnīties pret diskrimināciju vecuma dēļ un risināt demogrāfiskās pārmaiņas ar līdzekļiem, kas būtu taisnīgi un ilgtspējīgi attiecībā uz visām paaudzēm.

Šajā gadā tiks popularizēti inovatīvi risinājumi ekonomiskajām un sociālajām problēmām, ar ko saskaras novecojošā Eiropas sabiedrība. Gados veciem cilvēkiem būs vieglāk saglabāt labu fizisko un garīgo veselību, un viņi varēs aktīvāk piedalīties darba tirgū un vietējās sabiedrības dzīvē.

Dalībnieki

http://www.age-platform.eu

Kontaktpersona: Alice Sinigaglia, atbildīgā par loģistiku un kampaņu, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.alzheimer-europe.org

Kontaktpersona: Annette Dumas, atbildīgā par ES lietām, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.autismeurope.org

Kontaktpersona: Aurelie Baranger, direktore, secretariat@autismeurope.org

http://www.caritas-europa.org

Kontaktpersona: Peter Verhaeghe, atbalstīšanas nodaļas vadītājs, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.cecodhas.org

Kontaktpersona: Julien Dijol, atbildīgais par politikas jomu, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.cev.be

Kontaktpersona: Daniela Bosioc, atbildīgā par politiku un projektiem, daniela.bosioc@cev.be

http://www.csreurope.org

Kontaktpersona: Sarah Dekkiche, projektu vadītāja pakalpojumu jomā, sd@csreurope.org

http://www.ecdl.org

Kontaktpersona: Dimitris Theodorakis, atbildīgais par politiku un pētniecību, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.cpme.eu

Kontaktpersona: Anamaria Corca, asistente ES politikas lietās, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Kontaktpersona: Marielle Helleputte, ģenerālsekretāre, mehelleputte@skynet.be

http://www.eahsa.eu

Kontaktpersona: Robert Speiser, izpilddirektors, director@eahsa.eu

http://www.ehima.com

Kontaktpersona: Soeren Hougaard, ģenerālsekretārs, sh@ehima.com

http://www.efc.be

Kontaktpersona: Giulia Lombardi, Eiropas Savienības lietu referente, glombardi@efc.be

http://www.edf-feph.org

Kontaktpersona: Simona Giarratano, referente, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.youthforum.org

Kontaktpersona: Santa Ozolina, atbildīgā par nodarbinātību un sociālajām lietām, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.eular.org

Kontaktpersona: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.emsa-europe.org

Kontaktpersona: Sofia Ribeiro, ārējo attiecību viceprezidente, vpe@emsa-europe.eu

http://www.eapn.eu

Kontaktpersona: Amana Ferro, atbildīgā par politikas jomu, amana.ferro@eapn.eu

http://www.engso.com

Kontaktpersona: Heidi Pekkola, atbildīgā par politiku un saziņu, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.efort.org

Kontaktpersona: prof. Wolfhart Puhl, starptautisko attiecību un sadarbības komitejas vadītājs, agrākais priekšsēdētājs, wolfhart.puhl@efort.org

http://www.epda.eu.com

Kontaktpersona: Heather Clarke, atbildīgā par politiku, heather@epda.eu.com

http://www.ccre.org

Kontaktpersona: Christina Dziewanska-Stringer, politikas konsultante, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Kontaktpersona: Bruno Costantini, ģenerālsekretārs, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.eucis-lll.eu

Kontaktpersona: Audrey Frith, direktore, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.aer.eu

Kontaktpersona: Ourania Georgoutsakou, vecākā politikas koordinatore, AER Sociālās politikas un sabiedrības veselības komiteja, g.ourania@aer.eu

http://www.eugms.org

Kontaktpersona: prof. Jean-Pierre Michel, prezidents, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.coface-eu.org

Kontaktpersona: Michela Costa, atbildīgā par politikas jomu, mcosta@coface-eu.org

http://www.eufed.org

Kontaktpersona: prof. Dr. Paul Goldfinch, priekšsēdētājs, paul@cassley.org

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Kontaktpersona: Cecile Greboval, ģenerālsekretāre, ewl@womenlobby.org

http://eurohealth.ie

Kontaktpersona: Hildrun Sundseth, atbildīgā par ES lietām, Eiropas Vēža pacientu apvienības aktīviste, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.esn-eu.org

Kontaktpersona: Stephen Barnett, galvenais atbildīgais par politiku, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.esip.org

Kontaktpersona: Dr. Christine Dawson, komitejas koordinatore, christine.dawson@esip.org

http://www.ensa-network.eu

Kontaktpersona: Elena Curtopassi, sociālo lietu referente, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.enar-eu.org

Kontaktpersona: Celina Kin-Armbrust, atbildīgā par kampaņu un politiku, celina@enar-eu.org

http://www.enna-europe.org

Kontaktpersona: Kim Leonard Smouter, ģenerālsekretārs, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.ehfa.eu

Kontaktpersona: Kasia Scoggins, Briseles biroja vadītāja, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.aeip.net

Kontaktpersona: Magdalena Machalska, veselības lietu padomniece, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.age-platform.eu/images/stories/ELISAN.pdf

Kontaktpersona: Elena Curtopassi, atbildīgā par sociālo politiku, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.eurocarers.org

Kontaktpersona: Robert Anderson, priekšsēdētājs, info@eurocarers.org

http://www.eurochild.org

Kontaktpersona: Björn Becker, atbildīgais par informāciju un komunikāciju, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurocommerce.be

Kontaktpersona: Ilaria Savoini, padomniece sociālajās lietās, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurohealthnet.eu

Kontaktpersona: Karen Vandeweghe, sadarbības tīkla attīstības koordinatore, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.eurosafe.eu.com

Kontaktpersona: Wim Rogmans, ģenerālsekretārs, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.helpage.org

Kontaktpersona: Ellen Graham, padomniece ES politikas lietās, egraham@helpage.org

http://www.mhe-sme.org

Kontaktpersona: Paulina Banas, atbildīgā par sociālo politiku, paulina.banas@mhe-sme.org

http://www.reif-eu.org

Kontaktpersona: Guillaume Filhon, pastāvīgais pārstāvis, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.redcross-eu.net/en/

Kontaktpersona: Eberhard Lueder, Kopienas iekšējo lietu vadītājs, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.smes-europa.org

Kontaktpersona: Luigi Leonori, priekšsēdētājs, smeseu@smes-europa.org

http://www.ifglobal.org

Kontaktpersona: Stefania Pirani, Eiropas projektu koordinatore, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.idf.org

Kontaktpersona: Katie Gallagher, jaunākā atbildīgā par politiku, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.aim-mutual.org

Kontaktpersona: Dr Philippe Swennen, projektu direktors, philippe.swennen@aim-mutual.org

http://www.isca-web.org

Kontaktpersona: Jacob Schouenborg, ģenerālsekretārs, js@isca-web.org

http://www.alda-europe.eu

Kontaktpersona: Antonella Valmorbida, direktore, antonella.valmorbida@aldaintranet.org