Navigācijas ceļš

Atbalsts uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

Uzņēmējdabība un pašnodarbinātība palīdz:

 • radīt darba vietas;
 • attīstīt prasmes;
 • sniedz bezdarbniekiem un maznodrošinātajiem iespēju pilnvērtīgi iesaistīties sociālajā un saimnieciskajā dzīvē.

Stratēģijā “Eiropa 2020” norādīts, ka uzņēmējdarbība un pašnodarbinātība ir gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes pamatā. Tādēļ vairākas pamatiniciatīvas veicina uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību:

ES ieguldījums

Sniedzot atbalstu uzņēmējdarbībai un pašnodarbinātībai, Eiropas Komisija pievēršas

 • jauniem uzņēmumiem, kurus izveidojuši bezdarbnieki, un cilvēkiem no maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām,
 • pašnodarbināto uzņēmēju un mikrouzņēmēju darba ilgtspējai un kvalitātei,
 • sociālo uzņēmēju atbalstīšanai
 • mikrofinansējumam

un tiecas

 • paplašināt zināšanas par uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību,
 • palielināt informētību, veicināt savstarpējas mācības un vairot rīcībspēju ES valstīs un reģionos,
 • sekmēt brīvprātīgus standartus un uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību aizsargājošus pasākumus,
 • atbalstīt uzņēmējdarbību finansiāli.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) veicina uzņēmējdarbību ar finansiālu un citādu atbalsta pakalpojumu palīdzību. Īpašu atbalstu sniedz uzņēmējām, maznodrošinātajiem un invalīdiem.

Piedalās divi ESF pieredzes apmaiņas tīkli:

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments palīdz sekmēt pašnodarbinātību un mikrouzņēmumu izveidi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds atbalsta uzņēmējdarbību, īstenojot projektus “INTERREG”, tostarp “Enspire EU”, “Senior Enterprise” un “YES”.