Navigācijas ceļš

Ziņas

Sociālā programma — ES trūkstošie uzņēmēji

19/06/2014 Sociālā programma — ES trūkstošie uzņēmēji

Sociālās programmas 37. izdevums ir veltīts jaunajam Eiropas Sociālajam fondam un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (2014.–2020. gads).

Ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību turpmākajos 7 gados Eiropas iedzīvotājos tiks ieguldīti vairāk nekā € 80 miljardi. Pašnodarbinātie, pagaidu darbinieki un uz noteiktu laiku darbā pieņemti darbinieki tagad var arī izmantot Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (2014.–2020. gads) sniegtās iespējas, kad viņi ir zaudējuši darbu globalizācijas izraisītu pasaules tirdzniecības modeļu būtisku strukturālu izmaiņu rezultātā.

Papildus tam izdevumā uzsvērts, ka valdībām būtu jāatvieglo iespējas veidot uzņēmumus uzņēmējdarbībā nepietiekami pārstāvētām grupām un neizdevīgā situācijā esošām grupām — ES trūkstošajiem uzņēmējiem.

Tajā izskaidrots, kā Eiropas Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ir apvienojušas spēkus, lai apkopotu izkliedētus datus, organizētu spēju veidošanas seminārus un sagatavotu ieteikumus.

Šajā izdevumā ir ietvertas arī šādas tēmas:

  • tiešsaistē piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju 2010.–2020. gadam, kam paredzēta starpposma novērtēšana;
  • kā uzlabot stažēšanās kvalitāti;
  • kā paredzēt un labāk pārvaldīt restrukturizāciju (gan valsts, gan privātajā sektorā).

Sociālās programmas 37. izdevumā iekļautā statistika:

■ Lai sasniegtu pirmskrīzes nodarbinātības līmeni vien, ES ir jāizveido 4 miljoni darbavietu.

■ 2013. gadā ES bija nodarbināti 216,4 miljoni cilvēku, ieskaitot 43,7 miljonus cilvēku, kuri strādāja nepilna laika darbu un no kuriem 9,9 miljoni (23 % no nepilna laika darbiniekiem) bija nepietiekami nodarbināti. 26,2 miljoni cilvēku bija bezdarbnieki, un 137,2 miljoni bija ekonomiski neaktīvi.

■ Ir paredzams, ka nākamajos 7 gados 4 miljoni cilvēku saņems nefinanšu materiālo palīdzību (pārtika, apģērbi, apavi, ziepes, šampūns…) ar jaunā Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonda starpniecību.

■ Eiropas tiešsaistes nodarbinātības aģentūras EURES portālā reģistrēto darba meklētāju skaits ir pieaudzis no 175 000 2007. gadā līdz 1 100 000 2013. gadā, tomēr tajā ir ietverti tikai aptuveni 30 % valstīs pieejamo brīvo darbavietu.

■ Pašlaik aptuveni 700 000 cilvēku ik gadu pārceļas uz citām ES valstīm, un aptuveni 2,9 miljoni ES iedzīvotāju labprāt vēlētos to darīt.

Kopš 2002. gada ES ir notikušas vairāk nekā 16 000 restrukturizāciju, un kopumā ir zaudēti vairāk nekā 2 miljoni darbavietu. Eiropas Komisija ir sagatavojusi pamatnostādnes, lai labāk paredzētu un pārvaldītu restrukturizāciju.

■ Kopš 2008. gada ES valstīs palielinās atšķirība starp bezdarba līmeni kopumā un jauniešu bezdarba līmeni. Lielāka atšķirība ir eurozonā, salīdzinot ar ES kopumā.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) gada pārskatā par 2012. gadu parādīts, ka puse darbinieku, kuri piedalījās 41 pārskatā ietvertajā EGF atbalsta pasākumā, atrada jaunu darbu vai kļuva par pašnodarbinātajiem līdz EGF atbalsta perioda beigām, savukārt daudzi citi piedalījās izglītības vai apmācības pasākumos, lai uzlabotu turpmāku nodarbināmību.

■ Trešdaļā stažēšanās gadījumu ES ir neapmierinoši darba apstākļi vai mācību saturs. Eirobarometra apsekojumā (2013. gada aprīlis–maijs) par stažieru pieredzi ES 45 % respondentu norādīja, ka ir piedalījušies vienā vai pat vairākos stažēšanās periodos. Tikai 27 % respondentu pēc stažēšanās perioda beigām tika piedāvāts darba līgums, bet 23 % piedāvāja atjaunot stažēšanos.