Navigācijas ceļš

Ziņas

Sociālā programma — inovācijas attiecas arī uz nodarbinātības un sociālo politiku

30/10/2013
Sociālā programma — inovācijas attiecas arī uz nodarbinātības un sociālo politiku © Imageglobe

Sociālās programmas novembra izdevumā pastāstīts, kā inovācijas var palīdzēt veicināt iekļaujošu izaugsmi, cīņu pret nabadzību, nodrošināt veiksmīgu pāreju uz videi nekaitīgu ekonomiku un īstenot garantiju jauniešiem.

Sociālās programmas 35. izdevumā ir īpašs raksts par jauno Nodarbinātības un sociālās inovācijas (NSI) finansējuma programmu 2014.–2020. gadam, kas veicinās inovāciju un sociālos uzņēmumus, kā arī sniegs iespējas plašākiem eksperimentiem, izmantojot jauno Eiropas Sociālo fondu (ESF) 2014.–2020. gadam.

Sociālās programmas 35. izdevumā iekļautā statistika:

  • Vairāk nekā 6000 uzņēmēju jau ir saņēmuši aizdevumus, izmantojot mikrofinansēšanas instrumentu “Progress”, un to kopējā summa ir gandrīz EUR 50 miljoni. Gandrīz 80 % atbalstīto mikrouzņēmumu ir jaunizveidoti uzņēmumi, kas darbojas mazāk nekā trīs gadus.
  • 100 līdz 150 vietējās un reģionālās amatpersonas var pēc savas iniciatīvas reģistrēties dalībai Eiropas platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību trešajā starptautiskajā sanāksmē, kas notiks Briselē 26.–27. novembrī.
  • 2012. gadā 4 no 41 esošās ES nozaru sociālā dialoga komitejas vienojās par saistošiem nolīgumiem: par darba laiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, par arodveselību un darba drošību frizieru pakalpojumu jomā, par darbu jūras zvejniecības nozarē un spēlētāju standartlīgumiem profesionālā futbola nozarē.
  • Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībvalstīs 44 % darba ņēmēju strādā saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti, savstarpēji vienojoties, salīdzinot ar 70 % darba ņēmēju citur Eiropas Savienībā.
  • Romu tautības iedzīvotāji veido ievērojamu iedzīvotāju daļu Bulgārijā (apm. 10 %), Slovākijā (9 %), Rumānijā (8 %), Ungārijā (7 %), Grieķijā, Čehijas Republikā un Spānijā (attiecīgi 1,5–2,5 %).
  • Bulgārijā un Rumānijā viens no pieciem jaunajiem ienācējiem darba tirgū ir romu tautības pārstāvis.
  • Tiek lēsts, ka romu pilnīga integrācija darba tirgū dažās valstīs gadā varētu sniegt ekonomiskus ieguvumus aptuveni EUR 0,5 miljardu apmērā.
  • NSI programmā 2014.–2020. gadam finansējums inovācijām tiks palielināts no EUR 2–4 miljoniem saskaņā ar programmu “PROGRESS” 2007.–2013. gadam līdz EUR 10–14 miljoniem.
  • NSI programmā, kuras kopējais budžets pašreizējās cenās ir EUR 919,5 miljoni (ņemot vērā inflāciju), 61 % līdzekļu tiks piešķirti sadaļai PROGRESS”, 18 % — EURES un 21 % — mikrofinansēšanas/sociālās uzņēmējdarbības sadaļai.
  • Eiropā pēdējos 3 gados nabadzības un sociālās atstumtības apmērs ir palielinājies vēl par 4 miljoniem iedzīvotāju.