Navigācijas ceļš

Ziņas

European Seniorforce Day: veco ļaužu brīvprātīgo darba iespēju izmantošana

19/07/2012 European Seniorforce Day: veco ļaužu brīvprātīgo darba iespēju izmantošana

To cilvēku skaits, kas pārsnieguši 60 gadu slieksni, Eiropā un visā pasaulē strauji pieaug. Vai tas nozīmē, ka mēs dzīvosim mazāk aktīvā sabiedrībā, kura vairs nespēs reaģēt uz jauniem izaicinājumiem vai nodrošināt vienlīdz lieliskas iespējas jauniešiem un gados vecākiem ļaudīm? Noteikti nē.

Cilvēki, kuri ir sasnieguši sešdesmit gadu un vairāk vecumu, var būt devušies pensijā, taču viņi ir bagāti un spēj vēl daudz piedāvāt gan savām ģimenēm, gan sabiedrībai. Tomēr liela šī potenciāla daļa joprojām netiek izmantota. 2008. gada Flash Eurobarometer apsekojumā tika konstatēts, ka gandrīz trīs ceturtdaļas eiropiešu, kuri vēl nebija devušies pensijā, pēc pensionēšanās apsvēra iesaistīšanos sabiedriskajos vai brīvprātīgajos darbos. Taču faktiskā pensionāru daļa, kas to patiesi arī dara, ir ievērojami mazāka.

Mūsu sabiedrībā ir tik daudz risināmu problēmu — un mums ir tik talantīga un pieredzējusi vecākā paaudze! Galvenais jautājums — kā mobilizēt šo ievērojamo spēku, lai ieguvēji būtu visu paaudžu ļaudis? Eiropas Veco ļaužu dienas pamatideja ir rast atbildi uz šo jautājumu.

Katru gadu 1. oktobrī visas pasaules valstis atzīmē Starptautisko Veco ļaužu dienu. Tā šogad, Eiropas gadā aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012, valsts iestādes un brīvprātīgo organizācijas visā Eiropā ir aicinātas veltīt vienu dienu — 1. oktobri vai jebkuru citu dienu oktobrī —, lai rastu jaunus veidus, kā iesaistīt vecākās paaudzes brīvprātīgos un vislabāk izmantot viņu ieguldījumu.

Daudzie pasākumi un aktivitātes piedāvā visdažādākās iespējas: brīvprātīgo izstādes-tirdziņus, kopienas aktivitātes dienas (piem., lai uzlabotu vietējās sabiedrības kopējo telpu), jauniešu brīvprātīgo aicinājums vecāka gadagājuma ļaudīm pievienoties viņu pasākumos (“atved draugu!”) u. c. Katrs var piedāvāt savas idejas! Vietējās brīvprātīgo grupas var sadarboties ar pašvaldībām, lai organizētu šos pasākumus un izplatītu informāciju, izmantojot vietējos plašsaziņas līdzekļus.

Informējiet par saviem pasākumiem līdzīgi domājošos visā Eiropā, paziņojot par tiem komunikāciju aģentūrai, kas ir atbildīga par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012. Iniciatīvas tiks publicētas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Sūtiet e-pasta vēstules ar īsu plānotā pasākuma aprakstu uz adresi euseniorforceday@paueducation.com. Aprakstā ir jāiekļauj tālāk minētais.

  • Kas: organizācijas, kuras īsteno iniciatīvu
  • Kas: īss plānotā pasākuma apraksts
  • Kur: valsts un vieta vai kopiena, kur pasākums noritēs
  • Kad: plānotais datums 2012. gada oktobrī
  • Tīmekļa vietne — iniciatīvas vai to īstenojošās organizācijas tīmekļa vietne
  • Kontaktpersona
  • E-pasta adrese

Īpašs paziņojums par konfidencialitāti paskaidro, kā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts un tā apakšuzņēmējs izmanto no e-pasta ziņojumiem iegūtos datus un kā tiek aizsargāta šādu datu konfidencialitāte.

Vai jums ir nepieciešama papildu informācija? Lūdzu, rakstiet uz šādu adresi: euseniorforceday@paueducation.com.