Navigācijas ceļš

Kādas ir jūsu tiesības?

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu ir spēkā ES, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē un attiecas uz attiecīgo valstu tiesību aktu noteikumiem par

Regulās paredzētie koordinēšanas noteikumi tieši attiecas uz visām ES dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka tie ir saistoši valstu iestādēm un valdībām, sociālā nodrošinājuma iestādēm un tiesām. Pat ja dalībvalstu noteikumi ir pretrunā ar ES noteikumiem, prioritāte ir ES noteikumiem.

Atsevišķos gadījumos var būt sarežģīti noteikt, vai uz konkrētu pabalstu attiecas koordinēšanas noteikumi. Sazinieties ar savu sociālā nodrošinājuma iestādi, lai to noskaidrotu.
Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Kāda ir šo noteikumu darbības joma?

  • Par atsevišķiem īpašiem naudas pabalstiem, kuru pamatā nav iemaksas, gādās vienīgi jūsu dzīvesvietas valsts iestādes uz sava rēķina. Vairumā gadījumu šos pabalstus maksā cilvēkiem, kuru pensija vai ienākumi ir zemāki par kādu noteiktu līmeni. Tos nemaksā, ja dzīvojat citā valstī. Šie pabalsti uzskaitīti Regulas 883/2004 X pielikumā.
  • ES paredzētā koordinēšana neattiecas uz sociālo un medicīnisko palīdzību, šādus pabalstus parasti piešķir atbilstoši jūsu līdzekļiem.
  • ES koordinēšana tāpat neattiecas uz nodokļiem. Jautājiet savas valsts nodokļu iestādēs, lai noskaidrotu, kādi nodokļi piemērojami jūsu gadījumā. 

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Sazinieties ar “Europe Direct” (00800 6 7 8 9 10 11)
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādēm SOLVIT
Lūdziet jurista padomu dienestam "Tavs Eiropas padomdevējs"