Navigācijas ceļš

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) starpposma novērtējumu

Politikas joma(-s)

Nodarbinātība un sociālās lietas, iespēju vienlīdzība, tiesiskums un pamattiesības, sociālā iekļaušana

Mērķa grupa(-s)

Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas. Īpaši tiek gaidītas atbildes no ieinteresētajām personām, kas tieši iesaistītas FEAD, proti, ieinteresētajām personām, kas iesaistītas darbības programmu pārvaldībā, organizācijām, kas iesaistītas FEAD īstenošanā kā saņēmējas vai projekta partneres, privātpersonām, kas saņem FEAD atbalstu.

Apspriešanas periods
No :     03/02/2017     līdz :   05/05/2017
Apspriešanas mērķis

Rezultātus izmantos arī Komisijas dienestu darba dokumentam, kurā tiks izklāstīti starpposma novērtējuma rezultāti. Sabiedriskā apspriešana tiks izmantota, lai palīdzētu noteikt, vai pašreizējā un nākamā plānošanas periodā nepieciešams veikt kādus pasākumus, lai grozītu īstenošanas noteikumus un praksi.

Kā iesniegt komentārus

Gaidām atbildes no iedzīvotājiem, organizācijām un publiskām iestādēm.

Savu viedokli varat izteikt šeit.

Skatīt apspriešanas dokumentu
 
Skatīt aptaujas lapu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=LV
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Informatīvais dokuments - FEAD
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Kontaktinformācija
atbildīgais dienests : Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, G4 nodaļa: Novērtējums un ietekmes novērtējums
e-pasts : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
pasta adrese :Unit G4: Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission B-1049 Brussels, BELGIUM
Skatīt nosūtītos komentārus
Pārredzamības labad organizācijas ir aicinātas sniegt sabiedrībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un piekrītot ievērot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju iesniegtajām.
Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Report on the Open Public Consultation on the mid-term evaluation of FEAD
pdf English
Personas datu aizsardzība

Konfidencialitātes paziņojums

  pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska