Navigācijas ceļš

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) Eiropas Savienībā

Kas ir korporatīvā sociālā atbildība (KSA)?

Korporatīvā jeb uzņēmumu sociālā atbildība nozīmē to, ka uzņēmumi savā ikdienas darbībā dara vairāk, nekā prasa likums, un brīvprātīgi pilda sociālos un vides aizsardzības mērķus. Tā ietver vairākas jomas:

  • “Eiropa 2020” (jo īpaši jaunas prasmes un darbvietas, jaunatne, vietējā attīstība);
  • uzņēmējdarbība un cilvēktiesības;
  • ziņošana par KSA;
  • sociālā atbildība publiskā iepirkuma jomā.

Eiropas Komisija mudina uzņēmumus savā darbā veicināt taisnīgu nodarbinātību, ievērojot cilvēktiesības, it īpaši, ja tiek importētas preces no valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Dalībvalstu politikas un darba salīdzinoša izvērtēšana KSA jomā

Eiropas Komisija 2013.–2014. gadā pasūtīja ES dalībvalstu veikuma salīdzinošu izvērtējumu KSA jomā. Tika rīkotas 7 tikšanās ar 4 valstīm, kur valstīm bija iespēja uzzināt vairāk par citu valstu politiku un uzdot jautājumus. Tā bija arī izdevība Komisijai iegūt jaunāko informāciju un izvērtēt kopējus un katrai valstij specifiskus jautājumus.

Eiropas Komisija ir atjauninājusi savu apkopojumu par dalībvalstu politiku un darbībām korporatīvās sociālās atbildības jomā.
Iepriekšējā versija tika sagatavota 2011. gadā. Apkopojuma atjaunotā versija ir noslēgums salīdzinošai izvērtēšanai, kuru veica 2013.–2014. gadā un kurā piedalījās dalībvalstis. Apkopojums ir strukturēts tematiski, un tas atspoguļo visai ES kopējas prioritātes. Tam ir arī pielikums, kurā runāts par valstu prioritātēm.

 

Pētījumi

Saistīti pasākumi