Navigācijas ceļš

Programma “PROGRESS” (2007-2013)

Programma “PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta ES politikas īstenošana un koordinācija šādās piecās jomās:

 • nodarbinātība;
 • sociālā iekļautība un aizsardzība;
 • darba apstākļi;
 • diskriminācijas izskaušana;
 • dzimumu līdztiesība.

Minētajā programmā var piedalīties

 • ES dalībvalstis,
 • kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis,
 • EBTA un EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija).
 

  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”