Navigācijas ceļš

Ziņas

Sociālajā darba kārtībā skaidrots, kā pārvarēt šķēršļus strādāšanai citā ES valstī

05/08/2013
Sociālajā darba kārtībā skaidrots, kā pārvarēt šķēršļus strādāšanai citā ES valstī © iStockphoto

Lai gan jau kopš 1968. gada diskriminācija ir pretlikumīga, jautājums par diskrimināciju tautības dēļ pret ES darba ņēmējiem, kas strādā kādā citā ES valstī, praksē vēl aizvien nav pienācīgi risināts.

Daudzus eiropiešus šī diskriminācija attur no strādāšanas un darba meklēšanas vienotajā tirgū, kas krīzes laikā ir īpaši satraucoša tendence, jo dati liecina, ka darba ņēmēju brīva pārvietošanās nāk par labu gan pašiem mobilajiem darba ņēmējiem, gan darba ņēmējiem un darba devējiem uzņēmējā valstī.

Eiropas Komisija 2013. gada aprīlī ierosināja konkrētus veidus, kā pārvarēt šos šķēršļus. Īpašajā Sociālās darba kārtības augusta izdevumā ir skaidrots, kā to panākt.

Sociālajā darba kārtībā galvenā uzmanība ir pievērsta arī nodarbinātībai un sociālo lietu aspektiem ES jaunajā budžeta shēmā laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un 2013. gada Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinācijas procesā — brīdī, kad Eiropas politiķi satiekas ar valstu politiķiem.

Vai zinājāt, ka Sociālās Eiropas Facebook lapa ir vispopulārākā no visām Eiropas Komisijas specializētajām sociālo tīklu platformām? Iepazīstieties arī ar pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes saņemšanai!

Statistikas dati Sociālās darba kārtības 34. izdevumā

  • ES 2013. gada stratēģiskajā ziņojumā par kohēzijas politiku ir dokumentēts ievērojams to personu skaita pieaugums, kuras saņēmušas atbalstu nodarbinātības jomā — no apmēram 10 miljoniem gadā pirms 2010. gada līdz apmēram 15 miljoniem pēc tam —, kā arī būtiska rezultātu uzlabošanās kopš 2010. gada atbalsta sniegšanā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — ir izveidotas gandrīz 400 000 jaunas darbavietas, no kurām puse tika radītas 2010.–2011. gadā.
  • Laikā no 2007. gada līdz 2011. gada beigām ESF pasākumos, kas paredzēti, lai ar apmācības vai cita veida atbalsta palīdzību sekmētu piekļuvi nodarbinātībai, iesaistījās 12,5 miljoni cilvēku. Divas trešdaļas šo pasākumu dalībnieku bija ekonomiski neaktīvi vai arī bezdarbnieki. Rezultātā sešu mēnešu laikā pēc intervences pasākumu noslēgšanās darbu atrada 2,4 miljoni cilvēku.
  • Mūžizglītības jomā ESF sniedza atbalstu apmēram 5 miljoniem jauniešu. 5,5 miljoniem iesaistīto personu bija zems prasmju līmenis. Sociālās iekļautības jomā līdz šim ir aptverti vairāk nekā 14,5 miljoni atbalsta saņēmēju un ir sasniegts plašs mērķa grupu spektrs.
  • 2013. gada jūlija sākumā 43 760 cilvēki norādīja, ka viņiem patīk Sociālās Eiropas Facebook lapa (savukārt Sociālās Eiropas Tvitera kontam jūlija sākumā bija 13 536 sekotāji).
  • 2012. gada trešajā ceturksnī tikai 3,1 % no ES darbaspēka dzīvoja citā ES valstī, nevis savā dzimtenē. Savukārt 15 % nemaz neapsvēra iespēju strādāt citā dalībvalstī, jo uzskatīja, ka pastāv pārāk daudz šķēršļu.
  • Ik gadu no vienas ES dalībvalsts uz citu pārceļas tikai 0,25 % darba ņēmēju.
  • 2012. gadā ES 27 valstīs strādāja 15,2 miljoni ārvalstu pilsoņu, kas veidoja 7 % no kopējā nodarbinātības apjoma. Šo ārvalstu pilsoņu vidū 6,6 miljoni bija citas ES dalībvalsts pilsoņi un 8,6 miljoni bija to valstu pilsoņi, kas nav ES dalībvalstis.

Sociālās darba kārtības žurnāls ir pieejams angļu, franču un vācu valodā.


…citas ziņas