Navigācijas ceļš

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Pierakstieties uz e-pasta paziņojumiem par jaunām publikācijām

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Paplašinātā meklēšana

Aktuāli

 • 25/04/2018

  Social Agenda 51 - Fair mobility and social fairness

  Creating a European Labour Authority and ensuring access to social protection for all workers, including those carrying out new forms of work…

  Two proposals which the European Commission is putting forward on the very year marking the 50th anniversary of EU free movement of workers and the 60th one of cross-border Social Security coordination.

  They should considerably secure and facilitate the free movement of people between the 32 participating countries, including the free movement of services when it comes to posted workers.

  This issue of Social Agenda is almost entirely dedicated to the implementation of “fair mobility”, which comes down to social fairness.

   

  Readers’ survey

  We would love to have your opinion on various aspects of “Social Agenda”, to keep on improving the magazine according to your needs. Do please respond by 30 June to our on-line survey.

Publikāciju katalogs

Uzziniet jaunumus, lejupielādējiet oficiālās publikācijas un pētījumus par tematiem, kas saistīti ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES.

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē ir ES politikas dokumenti un ziņojumi par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES. Pieejamas arī runas un ES finansētu projektu apraksti.

Jauni dokumenti

Sociālā programma

"Social Agenda" ir žurnāls, kas iznāk reizi ceturksnī. Tajā sniegts pārskats par Komisijas pasākumiem nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Katrā numurā ir īpašs materiāls par aktuālu tematu, analīze un intervijas.

EU Bookshop

"EU Bookshop" ir interneta grāmatnīca, bibliotēka un publikāciju arhīvs, kas izveidots 1952. gadā. Tajā  pieejamas gan Nodarbinātības ģenerāldirektorāta publikācijas, gan vairums publikāciju, kuru autori ir Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras.

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Darba tiesības Drošība un veselības aizsardzība darbā Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība Sociālā nodrošinājuma tiesību saskaņošana

Eur-Lex

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .