Navigācijas ceļš

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

Meklēt dokumentu datubāzē

Paplašinātā meklēšana

Dokumentu datubāze  

Publikāciju katalogs

Jaunākā brošūra

 

Jauns sākums sociālajam dialogam

Ņemot vērā, ka sociālajam dialogam ir būtiska nozīme Eiropas sociālajā modelī, veicinot konkurētspēju un taisnīgumu, kā arī sekmējot ekonomisko un sociālo labklājību, Eiropas Komisija strādā, lai veicinātu sociālo dialogu visā ES. Šī darba centrālais elements ir iniciatīva “Jauns sākums sociālajam dialogam”, kas ietver ES iestāžu un sociālo partneru kopīgus centienus ar mērķi vēl vairāk nostiprināt sociālo dialogu ES un valstu līmeņos.

Publikāciju katalogs

 

Periodisko izdevumu katalogs

Jaunākais periodiskais izdevums

 

Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - Autumn 2016

This review confirms the strengthening of employment growth in the EU observed over the last two and a half years. Employment increased in almost all Member States (except for Croatia, which registered a small decline, and in Finland where it stagnated). Unemployment is at its lowest rate (8.6%) since March 2009, with 1.6 million (0.7 pp) fewer unemployed people in the EU compared to last year.

Download data and charts:

Periodisko izdevumu katalogs

 

Tiesību akti

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .

 

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”