Navigācijas ceļš

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Pierakstieties uz e-pasta paziņojumiem par jaunām publikācijām

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Paplašinātā meklēšana

Aktuāli

  • 12/10/2017

    Social Agenda n°49: Turning vocational education and training into a smart choice

    Ahead of the next European Vocational Skills Week (20-24 November), European Commissioner Marianne Thyssen highlights the strategic importance of vocational education, training and skills in addressing today's Europe-wide challenges. In addition to a special feature on skills, a special snapshot presents three options for Europe’s social policy in the run up to 2025 that are open to discussion across Europe. There is a focus on new forms of work too, looking at steps that are being considered to help ensure all workers, including people in new forms of employment, have access to social protection and public employment services and that everybody benefits from proper work contracts. A feature on Greece reviews what the European Social Fund is doing to help the country launch a minimum income scheme

Publikāciju katalogs

Uzziniet jaunumus, lejupielādējiet oficiālās publikācijas un pētījumus par tematiem, kas saistīti ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES.

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē ir ES politikas dokumenti un ziņojumi par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES. Pieejamas arī runas un ES finansētu projektu apraksti.

Jauni dokumenti

Sociālā programma

"Social Agenda" ir žurnāls, kas iznāk reizi ceturksnī. Tajā sniegts pārskats par Komisijas pasākumiem nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Katrā numurā ir īpašs materiāls par aktuālu tematu, analīze un intervijas.

EU Bookshop

"EU Bookshop" ir interneta grāmatnīca, bibliotēka un publikāciju arhīvs, kas izveidots 1952. gadā. Tajā  pieejamas gan Nodarbinātības ģenerāldirektorāta publikācijas, gan vairums publikāciju, kuru autori ir Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras.

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Darba tiesības Drošība un veselības aizsardzība darbā Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība Sociālā nodrošinājuma tiesību saskaņošana

Eur-Lex

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .