Navigācijas ceļš

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

Meklēt dokumentu datubāzē

Paplašinātā meklēšana

Dokumentu datubāze  

Publikāciju katalogs

Jaunākā brošūra

 

IZJŪTIET ATŠĶIRĪBU — izmantojiet Drop’ pin un sasniedziet daudz!

Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir augsts, un daudziem Eiropasjauniešiem vajadzīga palīdzība, lai ienāktu darba tirgū un sāktuprofesionālo dzīvi. Drop’pin sniedz šo palīdzību.Drop’pin ir vieta, kur dalīties informācijā par Eiropas jauniešu iespējām.Tās mērķis ir uzlabot jauniešu nodarbināmību un prasmes unatvieglināt pāreju no izglītošanās uz pirmo darbavietu. Šī iniciatīvaapvieno privātas un publiskas organizācijas, kas strādā, lai

Publikāciju katalogs

 

Periodisko izdevumu katalogs

Jaunākais periodiskais izdevums

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review – Summer 2016

The review confirms an increase of the overall employment rate, for both the EU and the euro area – an increase representing 3 million more employed people in the EU than one year before. The overall long-term unemployment rate, at the other hand, decreased by 0.6 pp compared to a year before and stands now at 4.3% of the labour force. This is the largest reduction since the first decline in long-term unemployment observed in 2014. In addition, for the first time since the start of the

Periodisko izdevumu katalogs

 

Tiesību akti

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .

 

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”