Navigācijas ceļš

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

Meklēt dokumentu datubāzē

Paplašinātā meklēšana

Dokumentu datubāze  

Publikāciju katalogs

Jaunākā brošūra

 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas Fonds

Globalizācijas un pasaules finanšu un ekonomikas krīzes seku dēļ ir cietusi nodarbinātība visā Eiropā. Šī brošūra ir veltīta Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (EGF), kas līdzfinansē atbalstu ES darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem pēc liela uzņēmuma slēgšanas, masveida atlaišanas vai nozares ražošanas pārcelšanas ārpus ES. Reģionālo vai valsts iestāžu īstenotu individualizētu palīdzības pasākumu mērķis ir

Publikāciju katalogs

 

Periodisko izdevumu katalogs

Jaunākais periodiskais izdevums

 

Social Agenda n. 40 - EU economic policy in the making

Every year since 2010, between January and July, EU countries get together to examine each other's economic policies and agree on country-specific Recommendations. At a time when the EU demography is shrinking and technological change is accelerating, social investment is key to ensuring a sustainable crisis exit and future prosperity. The social partners therefore have a crucial role to play in EU economic governance – a fast evolving process, as this issue shows. Social

Periodisko izdevumu katalogs

 

Tiesību akti

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .

 

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”