Navigācijas ceļš

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Pierakstieties uz e-pasta paziņojumiem par jaunām publikācijām

Šajā datubāzē plašai sabiedrībai ir pieejami dokumenti par Eiropas Savienības politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā. Tajā atrodami ne vien ES politikas dokumenti un ziņojumi, bet arī pētījumi, runas un ES finansētu projektu apraksti.

PUBLIKĀCIJU KATALOGS & DOKUMENTU DATUBĀZE

Paplašinātā meklēšana

Aktuāli

  • 16/12/2016

    Eiropas Sociālais fonds — ieguldīšana cilvēkos

    Šajā brošūrā ir aprakstīts, kā Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta cilvēkus, kuriem citādi nebūtu iespējas apmeklēt mācības, iegūt kvalifikācijas un labu darbu. Ņemot vērā fonda lielumu un darbības mērogu, tam ir būtiska ietekme uz darba tirgu un sabiedrību kopumā. Dažās valstīs aptuveni 90 % faktisko izdevumu darba tirgus pasākumiem nāk no ESF. Fonds ir ES galvenais instruments, lai sasniegtu tās mērķus, proti, palielināt nodarbinātību, samazināt nabadzību un uzlabot sekmes izglītībā visā ES.

    Šajā publikācijā ir izskaidrots, kā ESF darbojas, parādīti 2007.–2013. gada finansēšanas perioda rezultāti un sniegti praktiski piemēri tam, kā fonds ir palīdzējis miljoniem cilvēku ik gadu.

Publikāciju katalogs

Uzziniet jaunumus, lejupielādējiet oficiālās publikācijas un pētījumus par tematiem, kas saistīti ar nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES.

Dokumentu datubāze

Šajā datubāzē ir ES politikas dokumenti un ziņojumi par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļaušanas politiku ES. Pieejamas arī runas un ES finansētu projektu apraksti.

Jauni dokumenti

Sociālā programma

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

"EU Bookshop" ir interneta grāmatnīca, bibliotēka un publikāciju arhīvs, kas izveidots 1952. gadā. Tajā  pieejamas gan Nodarbinātības ģenerāldirektorāta publikācijas, gan vairums publikāciju, kuru autori ir Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, ES aģentūras un citas struktūras.

Tiesību akti

Šajā vietnē atradīsit informāciju par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tiesību aktiem šādās jomās:

Darba tiesības Drošība un veselības aizsardzība darbā Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība Sociālā nodrošinājuma tiesību saskaņošana

Eur-Lex

Eiropas tiesību aktu (direktīvu, regulu, lēmumu utt.) un citu oficiālo dokumentu (paziņojumi utt.) visu tekstu atradīsit ES tīmekļa vietnē Eur-Lex .