Navigācijas ceļš

Politikas jomas un pasākumi

Par politiku nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas jomā kopīgi atbild ES un tās dalībvalstis. Eiropas Komisija:

  • koordinē un pārrauga valstu politiku,
  • veicina labas prakses nodošanu tādās jomās kā nodarbinātība, nabadzības un sociālās atstumtības izskaušana un pensijas,
  • izstrādā noteikumus un pārrauga to izpildi tādās jomās kā darba tiesības un sociālas nodrošināšanas sistēmu koordinēšana.