Naršymo kelias

Programa PROGRESS (2007-2013)

Programa PROGRESS – tai finansinė priemonė, kuria padedama formuoti ir koordinuoti šių penkių sričių Europos Sąjungos politiką:

  • užimtumo,
  • socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos,
  • darbo sąlygų,
  • kovos su diskriminacija,
  • lyčių lygybės.

Programoje PROGRESS gali dalyvauti:

  • ES valstybės narės,
  • šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės,
  • ELPA ir EEE šalys (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas).