Naršymo kelias

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas

Apibrėžtis

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas yra viena iš septynių pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų.

Jis skirtas padėti ES šalims pasiekti pagrindinį tikslą – padėti 20 mln. žmonių išbristi iš skurdo ir įveikti socialinę atskirtį.

Planas pradėtas įgyvendinti 2010 m. ir bus vykdomas iki 2020 m.

Politinės priemonės

Plano pagrindas – penkios veiklos sritys:

Strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslu Europos Komisija skatinama labiau atsižvelgti į socialinius klausimus metinėje augimo apžvalgoje.

Šios politinės priemonės suderintos su socialinių investicijų metodu.

Pagrindiniai veiksmai

ES šalių ekonominių ir struktūrinių reformų stebėjimas per Europos semestrą

Visos ES valstybės narės nustatė strategijos „Europa 2020“ tikslus atitinkančius nacionalinius tikslus ir ekonomikos augimo skatinimo politiką. Šiuos atskirų valstybių veiksmus reikia koordinuoti, kad būtų pasiektas norimas poveikis augimui ir didesnė sanglauda.

Rezultatų suvestinė

Komisija nustatė įvairius veiksmus, kurie turi būti įgyvendinami Europos lygmeniu ir skirti padėti pasiekti užsibrėžtą skurdo mažinimo tikslą. Jie paaiškinti tarnybų darbiniame dokumente, pridėtame prie komunikato dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano.

Komisija reguliariai skelbs vykdomo darbo rezultatų suvestines.

Baigti veiksmai

Vykdomi veiksmai

Europos kovai su skurdu ir socialine atskirtimi skirtas metinis suvažiavimas

Metinis suvažiavimas – puiki proga politikos formuotojų, pagrindinių suinteresuotųjų šalių ir skurdą patyrusių žmonių diskusijoms.

2014 m. suvažiavimas Briuselyje (Belgija)

2013 m. suvažiavimas Briuselyje (Belgija)

2012 m. suvažiavimas Briuselyje (Belgija)

2011 m. suvažiavimas Krokuvoje (Lenkija)