Naršymo kelias

Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė

Profesijų

Šia iniciatyva Komisija siekia padėti pasiekti ES užimtumo srities tikslą – užtikrinti, kad iki 2020 m. ES 20–64 amžiaus grupės žmonių užimtumo lygis būtų 75 proc.

Iniciatyvą pradėta vykdyti 2010 m. Ji yra bendrosios ES strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama per ateinančius 10 ir daugiau metų skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, dalis.

Ši iniciatyva taip pat padės Europos Sąjungoje sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau nei 10 proc., ir bent iki 40 proc. padidinti aukštosiose mokyklose arba lygiavertėse profesinio mokymo įstaigose studijuojančių jaunuolių skaičių. Be to, ja siekiama sudaryti sąlygas iki 2020 m. 20 mln. žmonių išbristi iš skurdo ir įveikti socialinę atskirtį.

Kaip?

Darbotvarkėje numatyti konkretūs veiksmai, kurie padės:

  • skatinti darbo rinkos reformas, siekiant gerinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą;
  • ugdyti šiandienos ir rytdienos darbams reikalingus įgūdžius;
  • gerinti darbo vietų kokybę ir užtikrinti geresnes darbo sąlygas;
  • sudaryti geresnes sąlygas kurti naujas darbo vietas.

Kodėl?

  • Šiuo metu 23 milijonai žmonių, t. y. 10 % darbingo amžiaus piliečių,  ES neturi darbo.
  • Kad ES ekonomika augtų ir išliktų konkurencinga, reikia daugiau darbo vietų.
  • Nuo 2012 m. darbingo amžiaus žmonių skaičius ES pradės mažėti. Kad būtų užtikrintas socialinės rūpybos sistemos tvarumas, reikia daugiau dirbančių žmonių.

Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms

2008 m. pradėta iniciatyva „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“. Ja nustatyti Komisijos veiksmai tobulinti įgūdžius, planuoti, kokių gebėjimų reikės ateityje, ir užtikrinti, kad darbo vietas užimtų tinkamiausius įgūdžius turintys darbuotojai. Iniciatyva vykdoma ir bus tęsiama ateityje.

Nepaisant pavadinimų panašumo, pavyzdinės iniciatyvos apimtis daug platesnė – į ją patenka darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra, darbo vietų kokybė, jų kūrimas ir darbo sąlygos. Įgūdžių įgijimas ir tobulinimas yra viena iš keturių pagrindinių pavyzdinės iniciatyvos sričių.


    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“