Naršymo kelias

Naujienos

„Social Agenda“ – jaunimo užimtumas

12/02/2014 „Social Agenda“ – jaunimo užimtumas

Naujausiame „Social Agenda“ numeryje pabrėžiama, jog būtina taikyti naują užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politikos metodą siekiant skatinti jaunimo užimtumą: tam būtina derinti skubias tikslines tiesiogiai jaunimą remiančias priemones ir ilgalaikes struktūrines reformas.

Šis naujas metodas atsispindi Jaunimo garantijų iniciatyvoje, kurią valstybių ir vyriausybių vadovai sutarė skleisti visoje ES. Šiame numeryje aiškinama:

  • kas yra ES Jaunimo garantijų iniciatyva,
  • kaip naujasis Europos socialinis fondas 2014–2020 m. sudaro sąlygas drauge valdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą,
  • kaip Europos įdarbinimo agentūrų ir organizacijų tinklo (EURES) reforma padės jauniems žmonėms ir darbdaviams išplėsti darbo vietų bei tinkamus gebėjimus turinčių darbuotojų paiešką visoje ES.

„Social Agenda“ 36-ajame numeryje pateikiami statistiniai duomenys

  • Naujojoje Daugiametėje finansinėje programoje reikalaujama, kad valstybės narės bent 23,1 % ES sanglaudos lėšų skirtų Europos socialiniam fondui.
  • 2014–2020 m. per Europos socialinį fondą Europos gyventojų gebėjimams gerinti ir užimtumui didinti bus skirta daugiau kaip 80 mlrd. eurų. Šias investicijas papildys nacionalinės lėšos.
  • Jaunimo nedarbas daugiau kaip du kartus didesnis nei suaugusiųjų (23,6 % palyginti su 9,5 % 2013 m. lapkritį).
  • 7,5 mln. 15–24 metų amžiaus žmonių nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. 2012 m. tokių jaunuolių buvo 13,1 % (negalutinis skaičius) – 2,2 procentiniais punktais daugiau nei prieš ketverius metus, t. y. jų padaugėjo daugiau kaip 20 %.
  • Auga ir ilgalaikis jaunimo nedarbas: 2012 m. daugiau kaip 32 % iki 25 metų amžiaus bedarbių nedirbo ilgiau kaip 12 mėnesių.
  • Nuo 2010 m. daugėja ir nusiskundimų, kad sunku surasti tinkamų darbuotojų.
  • Per pirmąjį 2013 m. ketvirtį „Tavo pirmojo EURES darbo“ finansuojami projektai padėjo užpildyti 416 darbo vietų, parėmė 262 pokalbius dėl darbo kitose ES šalyse, suteikė 384 persikėlimo išmokas, padėjusias darbą radusiems jaunuoliams įsikurti kitose šalyse, parėmė 442 parengiamuosius mokymus ir 95 MVĮ darbuotojų integravimo mokymus.