Naršymo kelias

Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)

EESSI – tai IT sistema, kuria naudodamosi visos ES socialinės apsaugos įstaigos galės greičiau ir saugiau keistis informacija. To reikalaujama ES socialinės apsaugos koordinavimo nuostatomis.

Šiuo metu ES masto sistemos nėra, o informacija vis dar daugiausiai keičiamasi naudojantis popieriniais dokumentais.

Kaip sistema veiks?

Nacionalinės įstaigos dalysis informacija apie tarpvalstybines socialinės apsaugos bylas naudodamosi struktūrizuotais elektroniniais dokumentais.

Šie dokumentai adresatams kitose ES šalyse bus siunčiami naudojantis EESSI (jai prieglobą teiks Europos Komisija).

Tinkamą adresatą kitoje ES šalyje socialinės apsaugos įstaigų darbuotojai galės rasti nacionalinių įstaigų kataloge.

Kuo ji bus naudinga?

Visuomenei:

  • prašymai bus tvarkomi sparčiau,
  • išmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos greičiau.

Viešosioms administravimo institucijoms:

  • informacija bus pateikiama standartizuotai,
  • bendrauti įvairiomis kalbomis taps lengviau, nes bus naudojamasi bendrais struktūrizuotais dokumentais,
  • duomenys bus tikrinami ir renkami veiksmingiau.