Naršymo kelias

Oficialūs dokumentai

Šioje interneto svetainėje pateikiami oficialūs dokumentai, dėl kurių susitarė Administracinė komisija, ir jos sprendimai bei rekomendacijos.

Sprendimai ir rekomendacijos

Priimta nemažai Socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimų ir rekomendacijų dėl naujų reglamentų nuostatų (senesnius sprendimus rasite susijusiuose šio puslapio dokumentuose).

Kiti oficialūs dokumentai

Struktūrizuoti elektroniniai dokumentai (SED)

Pagal modernizuoto koordinavimo reglamentus reikalaujama, kad  duomenimis institucijos keistųsi elektroniniu būdu. Tai bus daroma per EESSI sistemą. Struktūrizuoti elektroniniai dokumentai (SED) naudojami tam, kad institucijos galėtų lengviau ir veiksmingiau tarpusavyje keistis duomenimis. Pereinamuoju laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki visapusiško EESSI sistemos naudojimo pradžios galima naudoti ir popierinius SED.

Perkeliamieji dokumentai (PD)

Įsigaliojus modernizuotam koordinavimui ankstesnių popierinių E formų nebelieka, bet kai kuriais atvejais piliečiams reikalinga informacija bus pateikiama perkeliamojo dokumento forma. Iš viso yra dešimt perkeliamųjų dokumentų, įskaitant Europos sveikatos draudimo kortelę. Be šios kortelės, kiti dokumentai yra popieriniai. Jie bus išduodami nuo gegužės 1 d., net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

Administracinės komisijos posėdžių pagrindinės išvados

Administracinės komisijos posėdžiai vyksta mažiausiai keturis kartus per metus. Siekdamos skaidrumo delegacijos susitarė čia skelbti šių posėdžių, pradedant nuo 2016 m. birželio mėn. posėdžio, pagrindines išvadas.