Naršymo kelias

Nedarbas

Jei netenkate darbo kurioje nors ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomos toliau aprašytos taisyklės.

Kur turėtumėte prašyti pašalpos

Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir prašyti bedarbio pašalpos turitetoje šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, nebent gyvenate kitoje šalyje. 
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei gyvenate kitoje šalyje

  • Jei nuolat gyvenate kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje ir grįžtate į tą šalį kasdien arba bent kartą per savaitę, turite užsiregistruoti tos šalies įdarbinimo tarnybose ir joje prašyti pašalpos. Pagal ES taisykles tai turi daryti kai kurie pasienio darbuotojai. Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir ieškoti darbo taip pat galite šalyje, kurioje anksčiau dirbote, bet pašalpą jums vis tiek mokės tik ta šalis, kurioje nuolat gyvenate.
  • Jei nuolat gyvenate kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bet grįžtate į tą šalį rečiau nei kartą per savaitę, galite rinktis: užsiregistruoti ir prašyti bedarbio pašalpos šalyje, kurioje iki tol dirbote, arba šalyje, kurioje gyvenate. Tai paprastai taikoma sezoniniams darbuotojams.

Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

Jei esate dalinis bedarbis

Jei esate dalinis bedarbis, bedarbio pašalpą jums turi mokėti ta šalis, kurioje vis dar iš dalies dirbate.

Darbo užsienyje laikotarpių sumavimas

Nagrinėdamos jūsų prašymą, įstaigos turi atsižvelgti į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jei to reikia, kad galėtumėte gauti pašalpą.  Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pašalpos mokėjimas, kai ieškote darbo užsienyje

Jei norite ieškoti darbo kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bedarbio pašalpą tam tikromis sąlygomis galite gauti dar 3 mėnesius (šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 6 mėnesių). Daugiau informacijos pateikiama skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai

Reikia tolesnės pagalbos?

Neradote norimos informacijos? Nepavyksta išspręsti problemos?

Kreipkitės į „Europe Direct“ (00800 6 7 8 9 10 11)
Išspręskite su nacionalinėmis administracijos įstaigomis susijusias problemas (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos