Naršymo kelias

ES nepriklausančių šalių piliečiai

ES piliečiai turi teisę naudotis laisve išvykti į kitą ES šalį dirbti be darbo leidimo.

ES nepriklausančių šalių piliečiai gali turėti teisę dirbti ES šalyje arba teisę į tokias pat darbo sąlygas kaip ES piliečiai. Šios teisės priklauso nuo to, ar jie turi ES piliečių šeimos narių statusą, ir nuo jų pačių pilietybės.

Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija

Nors šios šalys nėra ES narės, jų piliečiai gali dirbti Europos Sąjungoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ES piliečiai, nes jos priklauso Europos ekonominei erdvei.

Darbuotojams iš Kroatijos gali būti taikomi laikini darbo Lichtenšteine apribojimai.

Lichtenšteine nustatytos kvotos, kuriomis ribojamas jame galinčių dirbti ir gyventi žmonių skaičius. Ši kvotų sistema taikoma visų ES šalių, Norvegijos ir Islandijos piliečiams.

Šveicarija

Pagal ES ir Šveicarijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo Šveicarijos piliečiai gali gyventi ir dirbti ES.

Daugumai ES piliečių leidimo dirbti Šveicarijoje nereikia. Apribojimai taikomi tik Kroatijos piliečiams – jiems darbo leidimų reikia. Sužinokite daugiau apie ES piliečių darbą Šveicarijoje.

Turkija

Turkijos piliečių teisė vykti dirbti į kurią nors ES šalį visiškai priklauso nuo tos šalies įstatymų.

Turkijos piliečiai, kurie teisėtai dirba ES šalyse ir yra tinkamai registruoti atitinkamos šalies darbo rinkoje, turi šias teises:

 • teisėtai išdirbę vienerius metus, jie turi teisę atnaujinti darbo pas tą patį darbdavį leidimą, jei darbo vieta laisva;
 • teisėtai išdirbę trejus metus, jie gali pradėti dirbti kitam darbdaviui ir priimti bet kokius kitus pasiūlymus dirbti tos pačios profesijos darbą;
 • teisėtai išdirbęketverius metus, jie gali dirbti bet kokį mokamą darbą toje ES šalyje.

Teisėtai ES dirbantys Turkijos piliečiai turi teisę į tokias pačias darbo sąlygas kaip šalies, kurioje jie dirba, piliečiai.

Kitos su ES susitarimus sudariusios šalys

Teisėtai Europos Sąjungoje dirbantys toliau išvardytų šalių piliečiai turi teisę į tokias pačias darbo sąlygas kaip ir priimančiosios šalies piliečiai:

Šalys, su kuriomis nepasirašyta susitarimų

Kitų šalių, kurios nėra pasirašiusios susitarimų su ES, piliečių teisė dirbti kurioje nors ES šalyje visų pirma priklauso nuo tos ES šalies teisės aktų, nebent jie yra ES piliečio šeimos nariai.

Tačiau darbuotojams iš visų ES nepriklausančių šalių taikomos ES taisyklės, kuriomis reglamentuojamos šios sritys:

 • ES nepriklausančių šalių piliečiai – ilgalaikiai Europos Sąjungos gyventojai;
 • teisė į šeimos susijungimą;
 • ES nepriklausančių šalių mokslininkų priėmimas;
 • studentų, mokinių pagal mainų programas, neatlygintinai dirbančių stažuotojų ar savanorių priėmimas;
 • ES nepriklausančių šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų teisės (ES mėlynoji kortelė).
 • supaprastintomis atvykimo procedūromis ir visų ne ES darbuotojų migrantų teisėmis;
 • sezoninių darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygomis;
 • įmonės viduje perkeliamų ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygomis.