Naršymo kelias

Dokumentų duomenų bazė

Šios duomenų bazės paskirtis – teikti visuomenei dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika. Be ES politikos dokumentų ir ataskaitų, joje rasite ir tyrimus, kalbas bei ES finansuojamų projektų aprašymus.

Paieška dokumentų duomenų bazėje

Išplėstinė paieška

Dokumentų duomenų bazė  

Leidinių katalogas

Naujausia brošiūra

 

DARBO RINKAI BŪTINŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS - Europos bendradarbiavimas profesinio rengimo ir mokymo srityje 2015–2020 m.

Šiame lankstinuke aiškinama, kaip ES drauge su partneriais gerina profesinį rengimą ir mokymą (PRM), siekdama pritaikyti jį šiandieninei ir ateities darbo rinkai. Tikimasi, kad mokymasis darbo vietoje, galimybės gauti PRM paslaugas, tęstinis mokytojų mokymas ir įgūdžių bei kvalifikacijų pripažinimas paskatins naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Pamatus šiam procesui padėjo Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė ir Rygos išvados. Pažangą siekiant

Leidinių katalogas

 

Periodinių leidinių katalogas

Naujausias žurnalas

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review – Summer 2016

The review confirms an increase of the overall employment rate, for both the EU and the euro area – an increase representing 3 million more employed people in the EU than one year before. The overall long-term unemployment rate, at the other hand, decreased by 0.6 pp compared to a year before and stands now at 4.3% of the labour force. This is the largest reduction since the first decline in long-term unemployment observed in 2014. In addition, for the first time since the start of the

Periodinių leidinių katalogas

 

Teisės aktai

Teisės aktai

Svetainėje pateikiama informacijos apie Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties teisės aktus šiose srityse:

Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, sprendimų ir t. t.) ir kitų oficialių dokumentų (komunikatų ir kt.) nesutrumpinti tekstai pateikiami duomenų bazėje „Eur-Lex “.

 

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“