Naršymo kelias

LEIDINIŲ KATALOGAS IR DOKUMENTŲ DUOMENŲ BAZĖ

Užsiregistruokite gauti pranešimus e. paštu apie naujus leidinius

Šios duomenų bazės paskirtis – teikti visuomenei dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika. Be ES politikos dokumentų ir ataskaitų, joje rasite ir tyrimus, kalbas bei ES finansuojamų projektų aprašymus.

LEIDINIŲ KATALOGAS IR DOKUMENTŲ DUOMENŲ BAZĖ

Išplėstinė paieška

Aktualijos

  • 16/12/2016

    Europos socialinis fondas – investicijos į žmones

    Šioje brošiūroje aprašoma, kaip ESF projektais remiami žmonės, kurie kitaip neturėtų galimybės dalyvauti mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti gerą darbą. Dėl savo dydžio ir apimties fondas turi didelę įtaką darbo rinkai ir visuomenei apskritai. Kai kuriose šalyse ESF padengia apie 90 proc. faktinių išlaidų darbo rinkos priemonėms. Fondas yra pagrindinė ES priemonė, kuria siekiama užimtumo didinimo, skurdo mažinimo ir mokymosi rezultatų gerinimo Sąjungoje tikslų.

    Leidinyje paaiškinama, kaip ESF veikia, pristatomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu pasiekti rezultatai ir pateikiama realaus gyvenimo pavyzdžių, kaip fondas padėjo keliems žmonėms iš milijonų, kuriems jis kasmet teikia paramą.

Leidinių katalogas

Sužinokite naujienas, parsisiųsdinkite oficialius leidinius ir tyrimus temomis, susijusiomis su Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika.

Dokumentų duomenų bazė

Šioje duomenų bazėje pateikiami ES politikos dokumentai ir ataskaitos, susiję su Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika. Joje taip pat rasite kalbas ir ES finansuojamų projektų aprašymus.

Dokumenti riċenti

Socialinės darbotvarkės

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

„EU Bookshop“ – tai nuo 1952 m. skelbiamų leidinių internetinis knygynas, biblioteka ir archyvas. Didžiosios daugumos jame pateikiamų leidinių autoriai yra Europos Komisija, Europos Parlamentas, ES Taryba, ES agentūros ir kitos įstaigos, tačiau jame taip pat galima rasti ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato leidinių.

Teisės aktai

Svetainėje pateikiama informacijos apie Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties teisės aktus šiose srityse:

darbo teisės, darbuotojų sveikatos ir saugos, laisvo darbuotojų judėjimo, socialinės apsaugos koordinavimo.

Eur-Lex

Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, sprendimų ir t. t.) ir kitų oficialių dokumentų (komunikatų ir kt.) nesutrumpinti tekstai pateikiami duomenų bazėje „Eur-Lex “.