Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD)

Iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPSAF) remiami ES šalių materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo veiksmai.

Ši pagalba gali būti maistas, drabužiai ir kiti asmeninėms reikmėms būtini daiktai, pavyzdžiui, batai, muilas ir šampūnas.

Vien materialinės pagalbos nepakanka – turi būti imamasi ir socialinės įtraukties priemonių, tokių kaip konsultacijos ir parama, kuriomis žmonėms padedama išbristi iš skurdo.

Nacionalinės valdžios institucijos taip pat gali remti nematerialią pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims, kad jiems būtų padėta geriau integruotis visuomenėje.

Kaip EPSAF veikia?

Komisija tvirtina 2014–2020 m. nacionalines programas, kurių pagrindu nacionalinės institucijos priima atskirus sprendimus dėl paramos teikimo pasitelkus organizacijas partneres (dažnai tai nevyriausybinės organizacijos). Panaši sistema jau taikoma sanglaudos fondams.

ES šalys, atsižvelgdamos į savo padėtį, gali nuspręsti, kokią pagalbą jos teiks (maistu, bazinę materialinę pagalbą ar abi) ir kaip prekės turi būti gautos ir paskirstytos.

Nacionalinės valdžios institucijos gali arba pačios pirkti maistą bei prekes ir juos tiekti organizacijoms partnerėms, arba finansuoti organizacijas, kad šios galėtų jų įsigyti. Maistą arba prekes pačios perkančios organizacijos partnerės gali juos paskirstyti tiesiogiai arba paprašyti kitų organizacijų partnerių pagalbos.

Kaip atrenkamos organizacijos partnerės?

Organizacijos partnerės yra viešosios įstaigos arba nevyriausybinės organizacijos, kurias nacionalinės valdžios institucijos atrenka remdamosi nacionaliniu lygiu apibrėžtais objektyviais ir skaidriais kriterijais.

Kiek numatyta lėšų?

2014–2020 m. EPSAF numatyta per 3,8 mlrd. eurų.

Be to, ES šalys savo nacionalinei programai turi skirti ne mažiau kaip 15 % nacionalinių lėšų.

Kaip EPSAF papildys Europos socialinio fondo (ESF) veiklą?

Iš EPSAF skiriama parama žmonėms bus padedama žengti pirmus žingsnius siekiant išbristi iš skurdo ir integruotis į visuomenę. EPSAF padės labiausiai skurstantiems asmenims patenkinti pačius pagrindinius jų poreikius. Tai būtina sąlyga, kad jie galėtų gauti darbą arba lankyti mokymo kursus, pavyzdžiui, remiamus iš ESF.

Bendrinti šį puslapį