Naršymo kelias

Naujienos

„Social Agenda“ – inovacijos taikomos užimtumo ir socialinėje politikoje

30/10/2013
„Social Agenda“ – inovacijos taikomos užimtumo ir socialinėje politikoje © Imageglobe

Inovacijos gali padėti skatinti integracinį augimą ir kovą su skurdu, užtikrinti sėkmingą perėjimą prie ekologiškos ekonomikos bei įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą, teigiama „Social Agenda“ lapkričio mėn. numeryje.

„Social Agenda“ 35-ajame numeryje publikuojamas specialus straipsnis apie naująją Užimtumo ir socialinių inovacijų 2014–2020 metais finansavimo programą, kuri pastūmės inovacijas ir socialinių įmonių steigimą bei atvers galimybes daugiau eksperimentuoti naudojant naujojo laikotarpio Europos socialinio fondo (ESF) paramą.

„Social Agenda“ 35-ajame numeryje pateikiami statistiniai duomenys:

  • Daugiau kaip 6 000 verslininkų jau pasinaudojo paskolomis pagal mikrofinansų priemonę „Progress“, kurių bendra vertė siekia beveik 50 mln. eurų. Beveik 80 % labai mažų įmonių gauna paramą, kaip naujos įmonės, veikiančios mažiau kaip trejus metus.
  • 100–150 vietinių ir regioninių pareigūnų gali savo iniciatyva užsiregistruoti į Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano trečiąją metinę konferenciją, kuri vyks lapkričio 26–27 d., Briuselyje.
  • 2012 m. 4 iš 41 ES sektorių socialinio dialogo komitetų susitarė dėl privalomų susitarimų dėl darbo laiko vidaus vandenų transporto sektoriuje, darbuotojų sveikatos ir saugos kirpyklose, darbo žuvininkystės sektoriuje ir standartinių profesionalaus futbolo žaidėjų sutarčių.
  • 44 % darbuotojų iš Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių dirba pagal derybose pasiektus susitarimus, tuo tarpu likusiose ES valstybėse narėse šis rodiklis siekia 70 %.
  • Romai sudaro reikšmingą gyventojų dalį Bulgarijoje (10 %), Slovakijoje (9 %), Rumunijoje (8 %), Vengrijoje (7 %), Graikijoje, Čekijoje ir Ispanijoje (1,5–2,5 %).
  • Bulgarijoje ir Rumunijoje romai sudaro penktadalį naujų darbo rinkos dalyvių.
  • Visiškas romų integravimas į darbo rinką galėtų duoti ekonominės naudos, kuri kai kuriose valstybėse vertinama apie 0,5 mlrd. eurų per metus.
  • 2014–2020 metų užimtumo ir socialinių inovacijų programa padidins inovacijų finansavimą nuo 2–4 mln. eurų pagal „PROGRESS“ priemonę iki 10–14 mln. eurų.
  • 61 % lėšų pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą, kurios bendrą biudžetą sudaro 919,5 mln. eurų dabartinėmis kainomis (atsižvelgiant į infliaciją), bus skiriama „PROGRESS“ priemonei, 18 % – „EURES“ ir 21 proc. – mikrofinansų ir socialinio verslumo priemonei.
  • Per pastaruosius 3 metus Europos gyventojų, kenčiančių nuo skurdo ir socialinės atskirties, skaičius padidėjo dar 4 milijonais.

…daugiau naujienų