Naršymo kelias

Politikos sritys ir veikla

Atsakomybę už užimtumo, socialinę ir įtraukties politiką dalijasi ES ir jos valstybės narės. Europos Komisija:

  • koordinuoja ir stebi nacionalinę politiką,
  • skatina dalytis patirtimi užimtumo, skurdo, socialinės atskirties, pensijų ir kitose srityse,
  • rengia teisės aktus ir stebi jų įgyvendinimą tokiose srityse, kaip teisės darbe ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimas.