Navigációs útvonal

Új készségek és munkahelyek menetrendje

Szakmák

A kezdeményezéssel az Európai Bizottság elősegíti, hogy az Európai Unió 2020-ra elérje foglalkoztatási célkitűzését, azaz a munkaképes korú lakosság (20–64 éves) 75%-ának legyen munkahelye.

A 2010-ben elindított kezdeményezés része az Európa 2020 elnevezésű, átfogó uniós stratégiának, mely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést hivatott támogatni a elkövetkezendő 10 évben és a későbbiekben is.

A menetrend hozzájárul az EU azon célkitűzéseinek eléréséhez is, hogy 10% alá csökkenjen az iskolai lemorzsolódás mértéke, és emelkedjen a felsőoktatásban, illetve az annak megfelelő szintű szakképzésben részesülő fiatalok száma (legalább 40%-ra). A célkitűzések közé tartozik továbbá, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akiket az elszegényedés fenyeget.

Hogyan?

A menetrend olyan konkrét intézkedéseket vonultat fel, amelyek segíthetnek abban, hogy:

  • felgyorsuljanak a munkaerő-piaci reformok a flexibilitás és a biztonság javítása érdekében ('flexicurity – rugalmas biztonság')
  • a munkavállalók meg tudják szerezni azokat a készségeket, amelyekre a jelen és a jövő munkahelyein szükségük lehet;
  • javuljon a munkahelyek minősége, és a munkaadók jobb munkakörülményeket biztosítsanak;
  • javuljanak a munkahelyteremtés körülményei.

Miért?

  • Az Európai Unióban jelenleg 23 millió munkanélküli van – ez az aktív népesség 10%-át jelenti.
  • Ahhoz, hogy gazdaságunk növekedjen és versenyképes maradjon, több munkahelyre van szükségünk.
  • 2012-től a munkaképes korú népesség száma csökkenni fog. Jóléti rendszerünk fenntarthatóságának érdekében több embernek kell munkát vállalnia.

Az új munkahelyekhez szükséges új készségek:

A Bizottság 2008-ban indította útjára „Az új munkahelyekhez szükséges új készségek” című kezdeményezését, mely a készségfejlesztés javítását, a jövőben szükséges készségek előrejelzését és az oktatásnak és képzésnek a szükségletekhez való hozzáigazítását célzó intézkedéseinek menetrendjét körvonalazza. A kezdeményezés megvalósítása jelenleg is tart, és a jövőben is folytatódik.

A hasonló elnevezésű kiemelt kezdeményezés, úgynevezett vezérprojekt a kezdeményezésnél jóval szélesebb területre vonatkozik, magában foglalja a rugalmas biztonságnak, a munkahely minőségének, a munkakörülményeknek és a munkahelyteremtésnek a témáját is. A készségfejlesztés egyike a vezérprojekt négy fő területeinek.


    Link ajánlása

  • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on