Navigációs útvonal

Hírek

Foglalkoztatási egyenlőségi szabályok: a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Lengyelországnak, a Magyarország elleni eljárást lezárták.

28/01/2010 Foglalkoztatási egyenlőségi szabályok: a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Lengyelországnak, a Magyarország elleni eljárást lezárták.

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Lengyelországnak, amiért helytelenül hajtotta végre a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló, munka-és foglalkoztatási feltételeket érintő megkülönböztetés ellen felállított uniós szabályokat (2000/78/EK irányelv, lásd még a MEMO/08/69 dokumentumot).

Az említett irányelv tekintetében a Bizottság továbbá úgy határozott, hogy lezárja a Magyarország ellen indított jogsértési eljárást, mivel a magyar nemzeti jogalkotást időközben összehangolták az uniós követelményekkel.

A Lengyelországnak küldött indokolással ellátott véleményben a Bizottság a következőket emelte ki:

  • A lengyel jogalkotás nem terjeszti ki a zaklatás megtiltását a gyakornokok minden kategóriájára;
  • az egyes szakmákhoz való hozzáférést szabályozó rendeletek nem tartalmaznak a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tiltó, speciális rendelkezéseket;
  • a munkaadók kötelezettsége arra nézve, hogy elfogadható szállást biztosítsanak a fogyatékos dolgozók számára, nem terjed ki az álláshelyekre pályázókra és a gyakornokokra;
  • a szakképzés feltételeit szabályozó törvény nem tartalmaz meghatározásokat arra vonatkozóan, mit is jelent a közvetlen és közvetett diszkriminációra, valamint a diszkriminációra való felszólítás.

A Bizottság továbbá úgy döntött, hogy lezárja a Magyarország ellen indított jogsértési eljárást. Az egyenlő bánásmódról szóló magyar törvény 2006-os és 2009-es módosítása, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló jogi aktus 2007-es módosítása összhangot teremtett a magyar jogalkotás és az irányelv között.