Navigációs útvonal

Hírek

A uniós munkaidő-irányelv alkalmazásáról szóló új jelentés közreadásával új konzultációs forduló kezdődik az irányelv felülvizsgálatáról

21/12/2010
A uniós munkaidő-irányelv alkalmazásáról szóló új jelentés közreadásával új konzultációs forduló kezdődik az irányelv felülvizsgálatáról © Vladimir Mucibabic, under license of Shutterstock.com

Az uniós munkaidő-irányelv felülvizsgálatának részeként az Európai Bizottság ma elindította a munkavállalók és a munkáltatók képviselőivel folytatandó uniós szintű konzultáció kötelező második szakaszát, és nyilvánosságra hozott egy részletes jelentést arról, hogyan alkalmazzák a tagállamok a munkaidőről szóló irányelvet.

Az új konzultáció keretében a Bizottság várja a szociális partnerek véleményét az uniós munkaidőszabályok felülvizsgálatának lehetőségeiről.

A konzultáció második szakaszára szóló felhívás a szociális partnerek álláspontját kéri ki két alternatív megközelítésről: szűkebb vagy tágabb terjedelmű legyen-e a felülvizsgálat. Véleményt vár a részletesen felvázolt lehetőségekről is olyan kritikus témákban, mint például

  • az ügyeleti idő
  • a minimális pihenőidő kiadása
  • a túlórák kezelése
  • a munka és a családi élet jobb összeegyeztetése, és
  • azoknak a kérdéseknek a tisztázása, amelyekben a törvény nem tűnik egyértelműnek.

A munkavállalók és a munkáltatók uniós képviseleteitől a konzultáció első szakaszában érkezett reagálásokból széles körű egyetértés bontakozott ki. Egyértelmű üzenet volt, hogy a jelenlegi munkaidőszabályokon sürgősen változtatni kell. Abban is nagyfokú egyetértés van, hogy a munkaidőszabályoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítaniuk a munkavállalók és a munkáltatók képviseletei számára ahhoz, hogy megfelelő szinten tudjanak tárgyalni az alkalmazás részleteiről.

A Bizottság egyúttal bemutatott egy részletes jelentést arról, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák a jelenleg hatályos munkaidő-irányelvet. Ez ismerteti a jelenlegi helyzetet, leírva a jogkövetési hiányosságok és a jogbizonytalanság főbb területeit a különböző országokban.

A Bizottság bemutatta továbbá a munkaidőszabályok gazdasági és társadalmi hatásairól készített független tanulmányok, valamint a munkavégzési módozatokban bekövetkezett releváns változásokat vizsgáló kutatás első megállapításait is. Ezek között olyan témák is szerepelnek, mint például a túlmunka egészségveszélyeztető hatása; a tagállamok jelenlegi költségvetési megszorításai; és az alacsonyabb szintű szakképzettség annak következtében, ahogy mind a köz-, mind a magánszférában a munkáltatók módot találnak a munkaidőszabályok hatásának csökkentésére.

A tanulmányból kitűnik az is, hogy az irányelv katalizátorként működhet a hatékonyság növelése és a munka/magánélet egyensúly javítása szempontjából. A Bizottság nyilvánosságra fogja hozni ezeket a megállapításokat, hogy segítse a szociális partnerek részvételét a konzultációban.


…további hírek