Navigációs útvonal

Hírek

Szociális Menetrend – Ifjúsági foglalkoztatás

12/02/2014 Szociális Menetrend – Ifjúsági foglalkoztatás

A Szociális Menetrend legutóbbi száma felhívja a figyelmet arra, hogy az ifjúsági foglalkoztatás támogatása érdekében szükség van egy, a foglalkoztatásra, szociálpolitikára és társadalmi befogadásra vonatkozó új megközelítés kialakítására, amely ötvözi a fiatalokat közvetlenül segítő, sürgős és kimondottan célzott támogatásokat a hosszabb távú szerkezeti reformokkal.

Az új megközelítést az ifjúsági garancia foglalja magában, amelyre vonatkozóan az állam- és kormányfők megállapodtak, hogy egész Európában bevezetik. Ebből a számból megtudható, hogy

  • miről is szól az EU ifjúsági garanciája;
  • miként nyújt az új Európai Szociális Alap 2014–2020 keretet az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés irányítására;
  • hogyan fogja a munkaügyi központok és szervezetek európai hálózatának (EURES) reformja segíteni a fiatalokat és a munkaadókat abban, hogy az állások és a megfelelő készségekkel rendelkező munkavállalók keresését egész Európára ki tudják terjeszteni.

A Szociális Menetrend 36. számában található statisztikai adatok

  • Az új többéves pénzügyi keret szabályai előírják, hogy a tagállamoknak az uniós kohéziós alapokból számukra juttatott összeg legalább 23,1%-át az Európai Szociális Alapra kell fordítaniuk.
  • 2014 és 2020 között több mint 80 milliárd eurót fognak fordítani az Európai Szociális Alapból az európaiak képességeinek fejlesztésére és a foglalkoztatás növelésére, amelyet nemzeti forrásokból származó további finanszírozás egészít ki.
  • Az ifjúsági munkanélküliségi ráta több mint kétszerese a teljes felnőtt lakosságra vonatkozó adatnak (23,6% összevetve 9,5%-kal, 2013 novemberében).
  • A 15 és 24 év közötti korosztályban 7,5 millió a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok száma. 2012-ben a fiatalok 13,1%-a volt NEET-fiatal (ideiglenes adat). Ez 2,2 százalékponttal magasabb, mint a négy évvel korábbi adat, ami több mint 20%-os növekedést jelent.
  • Növekszik a fiatalok tartós munkanélkülisége: 2012-ben a 25 évnél fiatalabb munkanélküliek 32%-ának több mint 12 hónapja nem volt állása.
  • 2010 óta a magas munkanélküliség együttesen jelentkezik az álláshelyek betöltése során tapasztalt fokozott nehézségekkel.
  • 2013 első negyedévében „Az első EURES-állásod” program által finanszírozott projektek révén 416 álláshelyet töltöttek be, 262 másik uniós tagállamban megtartott állásinterjúhoz biztosítottak támogatást, 384 állást kapott fiatal számára folyósítottak juttatást másik országban való letelepedéshez, valamint támogatást nyújtottak 442 előkészítő képzéshez és 95 kkv számára integrációs képzésekhez.

…további hírek