Navigacijski put

Događanja

Additional tools

Određene novosti, članci i događanja dostupni su samo na engleskom, francuskom i/ili njemačkom jeziku.


Sixth meeting of the Union for the Mediterranean High-Level Working Group on Employment and Labour 28/03/2017 - 29/03/2017

Sixth meeting of the Union for the Mediterranean High-Level Working Group on Employment and Labour

On 28-29 March 2017, the sixth meeting of the Union for the Mediterranean (UfM) High Level Working Group on Employment and Labour (HLWG) took place in Barcelona, Spain, at the premises of the UfM Secretariat.


više događanja