Navigacijski put

Nesreće na radu i profesionalne bolesti

Sljedeća pravila vrijede ako živite i osigurani ste u nekoj državi EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj i doživite nezgodu na poslu ili obolite od profesionalne bolesti.

Obavijestite svoj osiguravajući zavod

Morate obavijestiti svoj osiguravajući zavod u slučaju nezgode na poslu ili kod prve dijagnoze profesionalne bolesti. Ako to ne učinite, to se može negativno odraziti na prava na vaše beneficije. U svakoj zemlji vrijede drukčija pravila, stoga zatražite informacije od svojeg osiguravajućeg zavoda o tome kako trebate postupiti.
Kako biste pronašli nadležni zavod, poslužite se našim imenikom

Koja država je nadležna za Vašu zdravstvenu skrb?

Država vašeg boravišta je nadležna za pružanje svih beneficija u naravi, primjerice zdravstvene skrbi i lijekova. Ako tamo nemate osiguranje, od nadležnog osiguravajućeg zavoda trebate zatražiti Obrazac DA1 i navesti podatke o nezgodi ili bolesti. Obrazac DA1 zatim morate predati nadležnom zavodu zemlje u kojoj živite ili se nalazite, kako biste tamo mogli koristiti beneficije.
Kako biste pronašli nadležni zavod, poslužite se našim imenikom

Saznajte svoja prava u svakoj zemlji pojedinačno

Koja zemlja isplaćuje Vaše novčane naknade?

Zemlja u kojoj imate osiguranje uvijek je odgovorna za isplatu Vaših naknada za nezgodu na radu ili profesionalnu bolest.

Liječenje u inozemstvu

Ako želite putovati u neku drugu zemlju EU, u Island, Lihtenštajn, Norvešku ili Švicarsku, s ciljem liječenja ozljede na radu ili profesionalne bolesti, Vaš osiguravajući zavod ne smije odbiti izdavanje potrebnog odobrenja, ako se liječenje koje trebate ne može pružiti u medicinski opravdanom vremenskom roku.
Saznajte više na našim stranicama posvećenim planiranom liječenju

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pogledajte naša često postavljana pitanja.

Još uvijek trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje ste tražili?

Postavite pitanje putem Europe Directa 00800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme s nacionalnom upravom (SOLVIT)
Ostvarite pravni savjet od usluge savjetovanja Vaša Europa