Navigacijski put

Vaša prava po državama

Najnovije inačice vodičâ o nacionalnim sustavima socijalne sigurnosti sada su dostupne i kao web-stranice – revidiran je njihov format i sadržaj radi prilagodbe korisniku.

Revidirani će vodiči u početku biti dostupni na engleskom, francuskom, njemačkom i na jeziku/jezicima predmetne države članice. Naknadno će biti prevedeni na ostale jezike EU-a.

Ispričavamo se zbog mogućih poteškoća.

Kliknite zastavu za informacije o vašim mirovinskim pravima, davanjima za nezaposlenost, obiteljskim davanjima i drugim pravima iz sustava socijalne sigurnosti u:


    Prosljeđivanje:

  • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+