Navigacijski put

Novosti rss

Određene novosti, članci i događanja dostupni su samo na engleskom, francuskom i/ili njemačkom jeziku.


Commission launches public consultation for the evaluation of Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA 10/04/2017

Commission launches public consultation for the evaluation of Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA

The European Commission has launched a public consultation in the context of the evaluation of the four EU agencies under the remit of DG Employment.


više novosti