Navigacijski put

Događanja

Additional tools

Određene novosti, članci i događanja dostupni su samo na engleskom, francuskom i/ili njemačkom jeziku.


Integrated social services for activating minimum income recipients: success factors and reform pathways 08/03/2018

Integrated social services for activating minimum income recipients: success factors and reform pathways

The final conference of the "Study on integrated delivery of social services (IDSS) aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market – success factors and reform pathways" will take place in Brussels on 8 March.