Navigacijski put

Novosti

Određene novosti, članci i događanja dostupni su samo na engleskom, francuskom i/ili njemačkom jeziku.


Commission evaluation confirms the importance of European Works Councils 14/05/2018

Commission evaluation confirms the importance of European Works Councils

The European Commission has published today an evaluation of the recast European Works Council Directive.


više novosti