Navigacijski put

Program PROGRESS (2007-2013)

Programom PROGRESS kao financijskim instrumentom EU-a podupire se razvoj i koordinacija politike EU-a na sljedećih pet područja:

  • Zapošljavanje
  • Socijalna uključenost i socijalna zaštita
  • Poboljšanje uvjeta rada
  • Borba protiv diskriminacija
  • Ravnopravnost spolova

U programu PROGRESS mogu sudjelovati:

  • Države članice Europske unije
  • Države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje
  • Države članice EFTA/EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)