Navigacijski put

Baza podataka dokumenata

Ova baza podataka sadrži dokumente koji se odnose na politike Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Osim dokumenata i izvješćâ o politikama EU-a možete pronaći ćete studije, govore i opise projekata koje EU financira.

Pretraživanje baze podataka dokumenata

Napredno pretraživanje

Baza podataka dokumenata  

Katalog publikacija

Najnovije publikacije

 

Socijalno poduzetništvo i drugi modeli zapošljavanja za najpotrebitije - Zajedničko izvješće - Hrvatska, 29.-30. listopada 2013

Stručna procjena održana u Zagrebu (Hrvatska) u listopadu 2013. fokusirala se na način na koji Hrvatska teži ojačati ovaj sektor kroz svoju Strategiju socijalnog poduzetništva (2014. - 2020.). Ovo izvješće rezimira ključna razmatrana pitanja i usvojene lekcije. Dostupno je u elektroničkom formatu na engleskom, francuskom, njemačkom i hrvatskom jeziku.

Katalog publikacija

 

Katalog periodičnih publikacija

Najnovije periodične publikacije

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review - June 2014

The EU labour market is gradually recovering and, for the first time since 2011, GDP, employment and household incomes are growing. However, long-term unemployment is still increasing and the situation of households with low incomes has not improved. These are some of the main conclusions of the European Commission's latest Employment and Social Situation Quarterly Review. The current issue of the Quarterly is the first one to provide a tool to facilitate the access to

Katalog periodičnih publikacija

 

Zakonodavstvo

Zakonodavstvo

Na ovim web-stranicama možete pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja koje se odnosi na sljedeće teme:

Cjeloviti tekstovi europskog zakonodavstva (direktive, uredbe, odluke itd.) i ostalih službenih dokumenata (komunikacije i sl.) dostupni su na web-stranicama Eur-Lexa.

 

    Prosljeđivanje:

  • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+