Navigacijski put

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Pretplatite se na naše obavijesti e-poštom o novim publikacijama

Ova baza podataka sadrži dokumente koji se odnose na politike Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Osim dokumenata i izvješćâ o politikama EU-a možete pronaći ćete studije, govore i opise projekata koje EU financira.

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Napredno pretraživanje

Aktualno

  • 12/01/2018

    Social Agenda 50 – The new social dimension

    Things are moving fast as employment and social affairs make up a decisive part of the roadmap to a more united and democratic EU by June 2019, announced by European Commission President Jean-Claude Juncker in September 2017: the Commission proposals to make it happen must be on the table of the European Parliament and Council by May 2018 at the latest.

    We explain how the European Pillar of Social Rights, proclaimed by EU leaders last November, serves as a framework for preparing them and is strengthening the social dimension of EU economic governance.

    We also review proposals for an EU framework to raise the quality of apprenticeships, report on evidence of an urgent need to take on intergenerational inequality and show how social innovation is a must to ensure sustainable economic growth.

Katalog publikacija

Otkrijte što je novo, preuzmite službene publikacije i studije o politikama koje se odnose na zapošljavanje u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. 

Baza podataka dokumenata

Baza podataka sadržava dokumente o politikama EU-a i izvješća koja se odnose na politike zapošljavanja u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. Također možete pronaći govore i opise projekata koje financira EU.

Najnoviji dokumenti

Socijalna agenda

Socijalna agenda tromjesečni je časopis koji nudi pregled aktivnosti Komisije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Svaki broj sadržava poseban dosje o važnoj temi, analizu i intervjue.

EU Bookshop

EU Bookshop internetska je knjižara, knjižnica i arhiva publikacija izdanih od 1952. Na stranicama EU Bookshopa mogu se naći publikacije Glavne uprave za zapošljavanje kao i većina dokumenata koje su objavili Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije te agencije i ostala tijela EU-a.

Zakonodavstvo

Na ovim web-stranicama možete pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja koje se odnosi na sljedeće teme:

Radno pravo Zdravlje i sigurnost na radu Slobodno kretanje radnika Koordinacija socijalne sigurnosti 

Eur-Lex

Cjeloviti tekstovi europskog zakonodavstva (direktive, uredbe, odluke itd.) i ostalih službenih dokumenata (komunikacije i sl.) dostupni su na web-stranicama Eur-Lexa.