Navigacijski put

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Pretplatite se na naše obavijesti e-poštom o novim publikacijama

Ova baza podataka sadrži dokumente koji se odnose na politike Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Osim dokumenata i izvješćâ o politikama EU-a možete pronaći ćete studije, govore i opise projekata koje EU financira.

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Napredno pretraživanje

Aktualno

  • 23/05/2017

    What’s in it for me? - EU action on employment, social affairs and inclusion

    EU action in employment, social affairs and inclusion touches all citizens in their everyday lives: helping new entrepreneurs, supporting young people to find a job, making sure you enjoy free emergency healthcare while abroad, and much more. Read how Nina, Tomasz, Jeanne and Daniel benefited from EU support and see which opportunities are open to you.

     

    This publication will be available in all EU languages in print and online

Katalog publikacija

Otkrijte što je novo, preuzmite službene publikacije i studije o politikama koje se odnose na zapošljavanje u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. 

Baza podataka dokumenata

Baza podataka sadržava dokumente o politikama EU-a i izvješća koja se odnose na politike zapošljavanja u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. Također možete pronaći govore i opise projekata koje financira EU.

Najnoviji dokumenti

Socijalna agenda

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

EU Bookshop internetska je knjižara, knjižnica i arhiva publikacija izdanih od 1952. Na stranicama EU Bookshopa mogu se naći publikacije Glavne uprave za zapošljavanje kao i većina dokumenata koje su objavili Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije te agencije i ostala tijela EU-a.

Zakonodavstvo

Na ovim web-stranicama možete pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja koje se odnosi na sljedeće teme:

Radno pravo Zdravlje i sigurnost na radu Slobodno kretanje radnika Koordinacija socijalne sigurnosti 

Eur-Lex

Cjeloviti tekstovi europskog zakonodavstva (direktive, uredbe, odluke itd.) i ostalih službenih dokumenata (komunikacije i sl.) dostupni su na web-stranicama Eur-Lexa.