Navigacijski put

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Pretplatite se na naše obavijesti e-poštom o novim publikacijama

Ova baza podataka sadrži dokumente koji se odnose na politike Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Osim dokumenata i izvješćâ o politikama EU-a možete pronaći ćete studije, govore i opise projekata koje EU financira.

KATALOG PUBLIKACIJA I BAZA DOKUMENATA

Napredno pretraživanje

Aktualno

  • 12/10/2017

    Social Agenda n°49: Turning vocational education and training into a smart choice

    Ahead of the next European Vocational Skills Week (20-24 November), European Commissioner Marianne Thyssen highlights the strategic importance of vocational education, training and skills in addressing today's Europe-wide challenges. In addition to a special feature on skills, a special snapshot presents three options for Europe’s social policy in the run up to 2025 that are open to discussion across Europe. There is a focus on new forms of work too, looking at steps that are being considered to help ensure all workers, including people in new forms of employment, have access to social protection and public employment services and that everybody benefits from proper work contracts. A feature on Greece reviews what the European Social Fund is doing to help the country launch a minimum income scheme

Katalog publikacija

Otkrijte što je novo, preuzmite službene publikacije i studije o politikama koje se odnose na zapošljavanje u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. 

Baza podataka dokumenata

Baza podataka sadržava dokumente o politikama EU-a i izvješća koja se odnose na politike zapošljavanja u Europskoj uniji, socijalna pitanja i uključenost. Također možete pronaći govore i opise projekata koje financira EU.

Najnoviji dokumenti

Socijalna agenda

Socijalna agenda tromjesečni je časopis koji nudi pregled aktivnosti Komisije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja. Svaki broj sadržava poseban dosje o važnoj temi, analizu i intervjue.

EU Bookshop

EU Bookshop internetska je knjižara, knjižnica i arhiva publikacija izdanih od 1952. Na stranicama EU Bookshopa mogu se naći publikacije Glavne uprave za zapošljavanje kao i većina dokumenata koje su objavili Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije te agencije i ostala tijela EU-a.

Zakonodavstvo

Na ovim web-stranicama možete pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja koje se odnosi na sljedeće teme:

Radno pravo Zdravlje i sigurnost na radu Slobodno kretanje radnika Koordinacija socijalne sigurnosti 

Eur-Lex

Cjeloviti tekstovi europskog zakonodavstva (direktive, uredbe, odluke itd.) i ostalih službenih dokumenata (komunikacije i sl.) dostupni su na web-stranicama Eur-Lexa.