Navigacijski put

Politike i aktivnosti

Politika u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja zajednička je odgovornost EU-a i država članica. Europska komisija:

  • koordinira i prati nacionalne politike,
  • potiče razmjenu najbolje prakse u područjima kao što su zapošljavanje, siromaštvo, socijalna isključenost i mirovine,
  • donosi propise i prati njihovu provedbu u područjima kao što su prava na radu i koordinacija sustavâ socijalne sigurnosti.