Cosán nascleanúna

Eolas faoin mbliain

2012 - Bliain Eorpach don Aosú Gníomhach agus do Dhlúthpháirtíocht i measc na nGlún

Tá faoin mbliain feasacht a ardú chion na ndaoine scothaosta don tsochaí. Tá sí ag iarraidh lucht déanta beartas is páirtithe leasmhara ag gach leibhéal a spreagadh le gníomhú d'fhonn deiseanna níos fearr a chruthú don aosú gníomhach is d'fhonn dlúthpháirtíocht i measc na nglún a neartú.

Cad is aosú gníomhach ann?

Aosú gniomhach, sin dul in aois i ndea-shláinte mar lánbhall den tsochaí, mothú níos comhlíonta inár bpoist, níos neamhspleáiche inár ngnáthshaol, agus níos lárnaí mar shaoránaigh. Is cuma cé chomh sean is atáimid, tig linn fós ár bpáirt a imirt sa tsochaí is taitneamh a bhaint as saol níos fearr. Seo an dúshlán, lántairbhe a bhaint as an olltualaing atá ionainn fiú nuair a bhímid an-aosta. Tá faoin mBliain Eorpach 2012 an t-aosú gníomhach a spreagadh i dtrí réimse:

Fostaíocht – agus an t-ionchas saoil ag fadú ar fud na hEorpa, tá aois an phinsin ag ardú, leis, ach tá eagla ar a lán daoine ná beidh siad in ann fanacht ina bpoist ní post eile a fháil go dtí go bhféadfaidh siad scor ar phinsean fiúntach. Ní mór dúinn deiseanna níos fearr i margadh an tsaothair a thabhairt d’oibrithe níos sine.

Rannpháirtíocht sa tsochaí – ní hionann scor den obair agus éirí díomhaoin. Is minic ná smaoinítear ar chion na ndaoine aosta mar chúramóirí do dhaoine eile, go háirithe a dtuismitheoirí nó a gcéilí is a ngarpháistí, ná ar a ról mar oibrithe deonacha. Sa Bhliain Eorpach ba mhaith linn aitheantas breise a chinntiú dá dtugann daoine scothaosta don tsochaí is coinníollacha níos tacúla a chruthú dóibh.

Maireachtáil go neamhspleách – tagann meath ar ár sláinte is sinn ag dul in aois, ach is mór atá indéanta le tabhairt faoin meath sin. Agus is mór é tionchar na mionathruithe inár gcomhshaol ar dhaoine a bhfuil drochshláinte nó éagumais éagsúla á bhfulaingt acu. Fairis sin, aosú gníomhú, sin cumhacht a thabhairt dúinn ionas go bhfanfaimid i bhfeighil ar ár saol féin chomh fada agus is féidir.

Beartais an AE

Rannchuidiú an AE leis an aosú gníomhach agus leis an dlúthpháirtíocht idir na glúnta

Deimeagrafaíocht, aosú gníomhach agus pinsin – treoir na hEorpa Sóisialta

Maoiniú AE

Conas tacú leis an aosú gníomhach san Eoraip - tacaíocht AE do ghníomhaithe áitiúla is réigiúnacha

Fíricí agus figiúirí

Suirbhé Speisialta an Eorabharaiméadais ar an aosú gníomhach

Eurostat - portráid staidrimh ar an AE 2012: an taosú gníomhach agus dlúthpháirtíocht i measc na nglún

Innéacs don Aosú Gníomhach