Cosán nascleanúna

Tionscnaimh Eoraip 2020

Fear ar dhréimire ag síneadh amach i dtreo réaltaí bhratach an AE

Is é Eoraip 2020 straitéis fáis an AE le cúig chuspóir uaillmhianacha – ar fhostaíocht, ar nuáil, ar oideachas, ar chuimsiú sóisialta agus ar aeráid/ar fhuinneamh – le sroicheadh faoi 2020.

Is iad na tionscnaimh seo a leanas na trí phríomhthionscnamh i straitéis na hEorpa 2020 a thagann faoi réim na réimsí fostaíochta, cuimsithe agus gnóthaí sóisialta:

  • An Óige ag Bogadh: a bhfuil mar aidhm aige seansanna a bhíonn ag daoine óga teacht ar phost a fheabhsú trí chabhrú le mic léinn agus le daoine faoi oiliúint taithí a fháil i dtíortha eile, agus trí chaighdeán agus tharraingteacht oideachais agus oiliúna san Eoraip a fheabhsú.
  • Clár do phoist agus do scileanna nua: a bhfuil mar aidhm aige fuinneamh nua a thabhairt do leasuithe sa mhargadh saothair chun cabhrú le daoine na scileanna cearta a fháil do phoist sa todhchaí, chun poist nua a chruthú agus chun reachtaíocht fostaíochta an AE a ollchóiriú.
  • Clár Eorpach i gcoinne daibhris is eisiata shóisialta: a bhfuil mar aidhm aige cur le hobair ag gach leibhéal chun an phríomhsprioc AE a aontaíodh, chun 20 milliún duine ar a laghad a thabhairt as daibhreas is eisiamh, a bhaint amach faoi 2020.

Breis eolais faoi straitéis na hEorpa 2020