Cosán nascleanúna

Nuacht

Social Agenda – Féadann an nuáil fostaíocht agus beartas sóisialta a chur chun cinn, leis

30/10/2013
Social Agenda – Féadann an nuáil fostaíocht agus beartas sóisialta a chur chun cinn, leis © Imageglobe

Féadann an nuáil cabhrú chun fás a chothú, chun an bhochtaineacht a throid, chun aistriú rathúil go dtí an geilleagar glas a chinntiú agus chun an ráthaíocht óige a chur chun feidhme, a deir eagrán na Samhna den Social Agenda.

In Social Agenda 35 gheofar gné-alt speisialta ar an chlár nua maoinithe um Athrú Sóisialta agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) 2014-2020, a threiseoidh an nuáil agus fiontair shóisialta, agus a ullmhóidh faoi choinne trialacha ar scála níos mó le Ciste Sóisialta na hEorpa 2014-2020.

Gheofar na staitisticí seo in Social Agenda 35:

  • Tá breis agus 6,000 fiontraí tar éis buntáiste a bhaint cheana féin as iasachtaí ar fiú beagnach €50 milliún iad faoin Áis Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn Eorpach. Níl 80% nó geall leis de mhicrea-chuideachtaí ar an bhfód trí bliana fós.
  • Féadfaidh idir 100 agus 150 oifigeach áitiúil agus réigiúnach a dtionscnamh féin a chlárú leis an tríú coinbhinsiún bliantúil den Chlár Oibre Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta sa Bhruiséil an 26 agus an 27 Samhain.
  • In 2012, d'aontaigh 4 cinn de na 41 coiste idirphlé sóisialta earnála den AE comhaontú ceangailteach a dhéanamh - ar am oibre in iompar uiscebhealaí intíre, ar shláinte agus sábháilteacht cheirde sa ghruagaireacht, ar obair in earnáil an iascaigh mhara agus maidir le conarthaí caighdeánacha d'imreoirí in earnáil na peile gairmiúla.
  • Tá 44% d'oibrithe faoi chumhdach ag comhaontuithe idirbheartaithe i mBallstáit Lár agus Oirthear na hEorpa, i gcomparáid le 70% d'oibrithe sa chuid eile den AE.
  • Romaigh is ea cuid shuntasach de dhaonra na Bulgáire (c.10%), na Slóvaice (9%), na Rómáine (8%), na hUngáire (7%), na Gréige, Phoblacht na Seice agus na Spáinne (1.5-2.5% an ceann).
  • Romach is ea duine amháin as gach cúigear a théann isteach sa mhargadh saothair sa Bhulgáir agus sa Rómáin.
  • D'fhéadfadh lánpháirtiú na Romach sa mhargadh saothair €0.5 bhilliún de bhuntáiste eacnamaíoch bliantúil a bhronnadh ar thíortha áirithe.
  • Méadófar an maoiniú le haghaidh nuáil ó €2-4 mhilliún faoi PROGRESS 2007-2013 go €10-14 mhilliún faoi chlár EaSI 2014-2020.
  • Le breis agus €919.5 mhilliún de bhuiséad iomlán i bpraghsanna reatha (ag cur boilsciú san áireamh), leithdháilfidh EaSI 61% dá chiste ar ais PROGRESS, 18% ar EURES agus 21% ar an ais mhicrea-airgeadais/fiontraíocht shóisialta.
  • 4 mhilliún d'ardú tagtha le trí bliana anuas ar líon na ndaoine atá bocht agus eisiata go sóisialta san Eoraip.