Cosán nascleanúna

Nuacht

Tugtar míniú sa Chlár Oibre Sóisialta ar an dóigh le constaicí a shárú maidir le hoibriú i dtír eile an AE

05/08/2013
Tugtar míniú sa Chlár Oibre Sóisialta ar an dóigh le constaicí a shárú maidir le hoibriú i dtír eile an AE © iStockphoto

Cé go bhfuil sé in éadan an dlí ón mbliain 1968, níor tugadh faoi leithcheal mar is ceart i gcleachtas ar oibrithe an AE atá ag obair i dtíortha eile an AE ar bhonn náisiúntachta.

Díspreagann sé cuid mhór de mhuintir na hEorpa ó dhul ar obair nó ó chuardach fostaíochta laistigh den Mhargadh Aonair, agus is cúis imní é sin go háirithe in am géarchéime, mar go dtugtar le fios gur maith an rud é saorghluaiseacht oibrithe do na hoibrithe móibíleacha agus d’oibrithe agus d’fhostóirí na tíre aíochta.

Mí Aibreáin 2013, mhol an Coimisiún Eorpach dóigheanna nithiúla leis na constaicí sin a shárú. Tá míniú air ina ghné-alt speisialta leagan Lúnasa den Chlár Oibre Sóisialta .

Cuireann an Clár Oibre Sóisialta béim ar ghnéithe fostaíochta agus cúrsaí sóisialta de chuid an AE maidir leis an gcreat buiséadach nua 2014-2020 agus le próiseas an tSeimeastair Eorpaigh 2013 um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: nuair a bhuaileann cúrsaí polaitíochta na hEorpa le polaitíocht náisiúnta!

An raibh a fhios agat gurbh é leathanach ‘Eoraip Shóisialta’ ar Facebook an ceann is mó éilimh ar shainchreat na meán sóisialta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh? Agus féach an feidhmchlár ar an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte !

Staitisticí istigh i gClár Oibre Sóisialta uimh. 34

  • Rinneadh doiciméadú i dTuairisc straitéiseach an AE um chomhtháthú 2013 ar mhéadú suntasach i líon na ndaoine a fuair tacaíocht sa réimse fostaíochta, ó thimpeall 10 milliún gach bliain roimh 2010 go dtí timpeall 15 mhilliún ón am sin, chomh maith le luathú suntasach sna torthaí ó bhí 2010 ann sa réimse tacaíochta d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): cruthaíodh beagnach 400,000 post nua, leath acu sna blianta 2010-2011.
  • Ón mbliain 2007 go dtí deireadh na bliana 2011, bhí 12.5 mhilliún rannpháirtí i ngníomhaíochtaí FEE le tacú le rochtain ar fhostaíocht trí oiliúint nó trí bhealaí eile cúnaimh. Bhí dhá thrian de na rannpháirtithe uile neamhghníomhach nó dífhostaithe. Mar thoradh ar sin, fuair 2.4 mhilliún post laistigh de shé mhí i ndiaidh dóibh an idirghabháil a chur i gcrích.
  • Sa réimse foghlama ar feadh an tsaoil, thug FEE tacaíocht do thimpeall 5 mhilliún duine óg. Bhí scileanna ísle ag 5.5 mhilliún rannpháirtí. Sa réimse cuimsithe shóisialta, clúdaíodh breis agus 14.5 mhilliún faighteoir deiridh agus baineadh amach réimse forleathan spriocghrúpaí go dtí seo.
  • Ag tús Mhí Iúil 2013, bhí 43,760 duine ar "maith" leo ’Eoraip Shóisialta’ ar Facebook (agus bhí 13,536 leantóir ag cuntas Twitter ‘Eoraip Shóisialta’ ).
  • Sa tríú ceathrún de 2012, ní raibh ach 3.1% de lucht oibre an AE ina gcónaí i dtír eile an AE nár thír a ndúchais í. Agus ní bheadh 15% ag iarraidh bheith ag obair i mBallstát eile mar mheas siad go mbeadh barraíocht constaicí ann.
  • Ní aistríonn ach 0.25% d’oibrithe idir Ballstáit an AE gach bliain.
  • Sa bhliain 2012, bhí 15.2 mhilliún saoránach eachtrannach ag obair san AE27, is ionann é sin agus 7% den fhostaíocht san iomlán. I measc na saoránach eachtrannach sin, ba iad 6.6 mhilliún acu saoránach i mBallstát eile an AE agus ba iad 8.6 milliún saoránach as tíortha taobh amuigh den AE

Tá an t-irisleabhar ‘Clár Oibre Sóisialta’ ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis.