Cosán nascleanúna

Cá háit a mbaineann na rialacha seo?

Má tá tú clúdaithe faoi chomhordú slándála sóisialta an AE, is féidir leat bheith ag brath ar na rialacha sin:

San Aontas Eorpach (an AE)

An Ostair, an Bheilg, an Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhraince, an Ghréig, an Ungáir, Éire, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe.

An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus an Eilvéis

  • an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin (tíortha LEE).
  • an Eilvéis.

Tá feidhm ag Rialacháin nua 883/2004 agus 987/2009 maidir leis an Eilbhéis ón 1 Aibreán 2012 agus maidir leis an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin ón 1 Meitheamh 2012. Ón 2 Feabhra 2013, tá feidhm ag Rialachán 465/2012 maidir leis an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin.

Féach nach bhfuil feidhm ag Rialachán 883/2004 ná ag Rialachán 987/2009 idir an Chróit agus an Eilbhéis. An Prótacal maidir le rannpháirtíocht na Cróite sa Chomhaontú maidir le Saorghluaiseacht Daoine idir an tAontas Eorpach agus an Eilbhéis, níl sé i bhfeidhm go fóill.

Faigh amach faoi do chearta de réir tíre

Caidreamh le tíortha nach de chuid an AE iad

Tá an AE i mbun oibre faoi láthair maidir le cinneadh de chuid Comhairle na gCumann atá bunaithe ar chomhaontuithe cumainn leis an Ailgéir, Maracó, an Túinéis, an Mhacadóin (FYROM) agus Iosrael. Déanfar in-easpórtáil na sochar áirithe a chinntiú sa chinneadh, amhail pinsin, ar bhunús cómhalartachta i dtreo náisiúnaigh an AE. Faoi láthair, ní dhéantar na sochair a easpórtáil ach amháin nuair a fhoráiltear amhlaidh i reachtaíocht náisiúnta nó i gcomhaontú déthaobhach.

Tuilleadh faisnéise

Féach ár gcuid ceisteanna coitianta le tuilleadh faisnéise a fháil.